Sağlık Hukuku Ders Notları Aristo Yayınevi Kemale Aslanova

Sağlık Hukuku Ders Notları

Liste Fiyatı : 40,00
9786057615060
362231
Sağlık Hukuku Ders Notları
Sağlık Hukuku Ders Notları
40.00

BİRİNCİ BÖLÜM

 1. SAĞLIK HUKUKUN'UN TEMEL KAVRAMLARI
 2. TEMEL KURUMLAR

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığının Görevleri

Sağlık Bakanlığı Teşkilatı

III. KAMU SAĞLIĞININ KORUNMASI

İKİNCİ BÖLÜM

 1. TIBBİ MÜDAHALELER
 2. Endikasyon - Tıbbi Gereklilik
 3. Kişinin Somut Olaydaki Tıbbi Müdahaleye Yetkili Olması
 4. Hastanın (İlgilinin) Rızasının Bulunması
 5. Tıbbi Müdahalenin Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Uygun Bir Biçimde Yerine Getirilmesi
 6. TIBBİ VE HUKUKİ AÇIDAN ÖZELLİK GÖSTEREN MÜDAHALELER
 7. Organ ve Doku Nakli
 8. Kürtaj (Gebeliğin Sonlandırılması)
 9. Cinsiyet Değiştirme
 10. Estetik (Güzellik) Amaçlı Müdahaleler
 11. Kök Hücre Araştırmaları
 12. Yapay Döllenme
 13. KLONLAMA (KOPYALAMA)

III. TIBBÎ MÜDAHALEDEN DOĞAN SORUMLULUK TÜRLERİ

 1. Cezai Sorumluluk
 2. İdari Sorumluluk
 3. Medenî Hukuk Sorumluluğu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 1. HASTA HAKLARI
 2. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma
 3. Bilgi İsteme
 4. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme
 5. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme
 6. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme
 7. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım
 8. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
 9. Ötanazi Yasağı
 10. Tıbbi Özen Gösterilmesi
 11. Genel olarak Bilgi İsteme
 12. Kayıtları İnceleme
 13. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
 14. Bilgilerin Gizli Tutulması
 15. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası
 16. Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması
 17. Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi
 18. Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları
 19. Güvenliğin Sağlanması
 20. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma
 21. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret
 22. Refakatçi Bulundurma
 23. Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi
 24. Hastaya Yeterli Vakit Ayrılması ve Hastanın Vaktine Riayet Etmesi
 25. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı
 26. Hasta Hakları Kurulları
 27. HASTA HAKLARI AÇISINDAN TIBBİ ETİK İLKELER

III. HEKİM HAKLARI

 1. HEKİMİN SORUMLULUĞU

EKLER

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYEYARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

 1. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler

A.4.1 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller

A.4.2 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri

A.4.3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler

A.5. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

 1. ZARAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi

B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri

B.3. Rizikoya İlişkin Olarak Sigortacının Hak, Borç ve Yükümlülükleri

B.3.1. Giderlerin Ödenmesi

B.3.2. Tazminata İlişkin Avans Verilmesi

B.3.3 Tazminatın Ödenmesi

B.3.4. Sigortalıya Yardım

B.3.5. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı

B.4. Halefiyet

B.5. Doğrudan Dava Hakkı

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu

C.5. Tebliğ ve İhbarlar

C.6. Sigorta Sözleşmesinin Son Bulması

C.7. Özel Fesih Nedenleri

C.8. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

C.9. Zamanaşımı

C.10. Klozlar ve Özel Şartlar

KLOZLAR

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

 1. Kapsam
 2. Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri

III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri ve Ödemeler

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

 1. Kapsam
 2. Teminat Dışında Kalan Haller

III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri

C.11. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

KAYNAKÇA

 • Açıklama
  • BİRİNCİ BÖLÜM

   1. SAĞLIK HUKUKUN'UN TEMEL KAVRAMLARI
   2. TEMEL KURUMLAR

   Sağlık Bakanlığı

   Sağlık Bakanlığının Görevleri

   Sağlık Bakanlığı Teşkilatı

   III. KAMU SAĞLIĞININ KORUNMASI

   İKİNCİ BÖLÜM

   1. TIBBİ MÜDAHALELER
   2. Endikasyon - Tıbbi Gereklilik
   3. Kişinin Somut Olaydaki Tıbbi Müdahaleye Yetkili Olması
   4. Hastanın (İlgilinin) Rızasının Bulunması
   5. Tıbbi Müdahalenin Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Uygun Bir Biçimde Yerine Getirilmesi
   6. TIBBİ VE HUKUKİ AÇIDAN ÖZELLİK GÖSTEREN MÜDAHALELER
   7. Organ ve Doku Nakli
   8. Kürtaj (Gebeliğin Sonlandırılması)
   9. Cinsiyet Değiştirme
   10. Estetik (Güzellik) Amaçlı Müdahaleler
   11. Kök Hücre Araştırmaları
   12. Yapay Döllenme
   13. KLONLAMA (KOPYALAMA)

   III. TIBBÎ MÜDAHALEDEN DOĞAN SORUMLULUK TÜRLERİ

   1. Cezai Sorumluluk
   2. İdari Sorumluluk
   3. Medenî Hukuk Sorumluluğu

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   1. HASTA HAKLARI
   2. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma
   3. Bilgi İsteme
   4. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme
   5. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme
   6. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme
   7. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım
   8. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
   9. Ötanazi Yasağı
   10. Tıbbi Özen Gösterilmesi
   11. Genel olarak Bilgi İsteme
   12. Kayıtları İnceleme
   13. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
   14. Bilgilerin Gizli Tutulması
   15. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası
   16. Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması
   17. Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi
   18. Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları
   19. Güvenliğin Sağlanması
   20. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma
   21. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret
   22. Refakatçi Bulundurma
   23. Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi
   24. Hastaya Yeterli Vakit Ayrılması ve Hastanın Vaktine Riayet Etmesi
   25. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı
   26. Hasta Hakları Kurulları
   27. HASTA HAKLARI AÇISINDAN TIBBİ ETİK İLKELER

   III. HEKİM HAKLARI

   1. HEKİMİN SORUMLULUĞU

   EKLER

   HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

   ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN

   ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYEYARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

   1. SİGORTANIN KAPSAMI

   A.1. Sigortanın Konusu

   A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

   A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

   A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler

   A.4.1 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller

   A.4.2 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri

   A.4.3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler

   A.5. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

   1. ZARAR VE TAZMİNAT

   B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi

   B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri

   B.3. Rizikoya İlişkin Olarak Sigortacının Hak, Borç ve Yükümlülükleri

   B.3.1. Giderlerin Ödenmesi

   B.3.2. Tazminata İlişkin Avans Verilmesi

   B.3.3 Tazminatın Ödenmesi

   B.3.4. Sigortalıya Yardım

   B.3.5. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı

   B.4. Halefiyet

   B.5. Doğrudan Dava Hakkı

   1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

   C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

   C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

   C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

   C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu

   C.5. Tebliğ ve İhbarlar

   C.6. Sigorta Sözleşmesinin Son Bulması

   C.7. Özel Fesih Nedenleri

   C.8. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

   C.9. Zamanaşımı

   C.10. Klozlar ve Özel Şartlar

   KLOZLAR

   MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

   HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

   1. Kapsam
   2. Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri

   III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri ve Ödemeler

   MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

   AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

   1. Kapsam
   2. Teminat Dışında Kalan Haller

   III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri

   C.11. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

   KAYNAKÇA

   Stok Kodu
   :
   9786057615060
   Boyut
   :
   14 x 21 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   225
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   80 gr. Ivory
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat