Taşınmaz Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2022 Aristo Yayı

Taşınmaz Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2022

Liste Fiyatı : 840,00
9786259853000
362601
Taşınmaz Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2022
Taşınmaz Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2022
840.00

Yargıtay uygulaması, özellikle Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlar, pek çok hukukçu için hem yol gösterici hem de yönlendirici bir niteliği haizdir. Bu nedenle tüm hukukçular, mesleki gelişimlerini sağlarken çalıştıkları alanlara yönelik akademik okumalar yaparken bir yandan da uygulamayı takip etmek durumundadırlar. İşte bu nedenle, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 2022 yılı içinde verilmiş güncel kararların tamamını derlemeye karar verdik.

Bu karar doğrultusunda; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 2022 yılı içerisinde verilmiş 2000 civarı karar incelenerek bu kararlar, öncelikle hukuk alanlarına göre kategorize edildi. İşbu kitap, incelenen kararlar içinde Taşınmaz Hukukuna ilişkin açıklamaların yer aldığı toplam 320 karar tespit edilerek oluşturuldu. Ancak bir kısım kararların içerikleri ve konuya ilişkin olarak yapılan hukuki açıklamaların benzerlikleri/aynılığı dikkate alınarak, bu tür kararlardan sadece bir tanesinin tam metni kitaba alınıp, benzer içerikteki diğer karar künyelerine dipnot olarak yer verildi.

Bunun dışında önceki yılların aksine 2022 yılında Yargıtay HGK tarafından verilen karar sayısının çok fazla olması sebebiyle kitabın hacminde bir sınırlama yapma gereği doğdu. Bu nedenle önceki yıllarda Taşınmaz Hukuku başlığı altında yer verilen bir kısım başlıklar bu sene bu kitaba alınmadı. Örneğin dava konusunu bir taşınmazın teşkil etmesine rağmen itirazın iptali ve menfi tespit davası kapsamında görülen bir çekişme bu kitap yerine Seri’nin HGK Kararlarında İtirazın İptali ve Menfi Tespit Davaları kitabına alındı. Benzer şekilde konusunu bir taşınmazın teşkil ettiği ihalenin feshi, tasarrufun iptali, ipoteğin terkini gibi davalara konu olan çekişmelere ise Seri’nin İcra ve İflas Hukuku Hakkında HGK Kararları kitabında yer verildi. Yine kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve satış vaadi sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklara Seri’nin Sözleşmeler Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları kitabında; bir tarafını kooperatifin teşkil ettiği davalara Seri’nin Ticaret Hukuku Hakkında HGK Kararları kitabında ve son olarak özellikle muris muvazaası konulu miras hukukuyla daha fazla ilişkili olan uyuşmazlıklara da Seri’nin Miras Hukuku Hakkında HGK Kararları kitabında yer ayrıldı. Sonuç olarak bu sene Seri’nin işbu kitabında şu başlıklara yer verildi:

 • Tapu İptali ve Tescil Davaları (Tescile Zorlama ve Sicilin Düzeltilmesi Davaları),
 • Tazminat ve Alacak Davaları,
 • Müdahale, Eski Hale Getirme ve Ecrimisil Davaları,
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
 • Arsa Payı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Davalar (sadece 1 karar),
 • Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklı Davalar,
 • Kadastro Davaları,
 • Kamulaştırma Davaları,
 • Şerh Tesis ve Terkin Talepleri,
 • Yargılama Usulü.

Karar metinleri kitaba yerleştirilirken şöyle bir şematize yöntemi
uygulandı:

 

UYUŞMAZLIK: …

ÖN SORUN: 

NİHAİ KARAR: …

KARAR METNİ

 

Öncelikle kararın künye bilgilerine yer verildi ve kararın içeriği dikkate alınarak anahtar kelimeler belirlendi. Her KARAR METNİ’nin başında yer alan gri tablo bu bilgileri içermektedir.

 • Daha sonra, kararın ilişkin olduğu hukuki sorun UYUŞMAZLIK başlığı altında açıklandı.
 • Hukuk Genel Kurulu tarafından uyuşmazlığın incelenmesinden önce tespit edilmiş bir ön sorun mevcut ise, bu bilgiye de yine aynı bölümde ÖN SORUN başlığı altında yer verildi.
 • Son olarak, tam metnine yer verilen kararda uyuşmazlık konusu ile ilgili verilmiş kararın ana sonucu NİHAİ KARAR başlığı altında belirtildi.

Bu sistematik ile KARAR METNİ’nin tamamının okunmasına gerek kalmadan kararın içeriği hakkında asgari/yeterli bilgi sahibi olunması hedeflendi. Ancak yine de Hukuk Genel Kurulu tarafından ilgili uyuşmazlıkla ilgili yapılan hukuki tartışmanın ayrıntılı metni de kararın tamamını incelemek isteyen okurlar için muhafaza edildi.

Son olarak derlemenin başına, bir sıra numarası verilmiş halde derlemede yer alan tüm kararların nihai sonucunu belirten bir “ÖZETLİ İNDEKS” eklenerek hangi numaralı kararın neye ilişkin olduğu bilgisine hızlıca ulaşma imkânı yaratıldı.

Derlemenin tüm hukukçulara faydalı olmasını diliyoruz.

Av. Aydan DÜZGÜNKAYA                   Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

 • Açıklama
  • Yargıtay uygulaması, özellikle Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlar, pek çok hukukçu için hem yol gösterici hem de yönlendirici bir niteliği haizdir. Bu nedenle tüm hukukçular, mesleki gelişimlerini sağlarken çalıştıkları alanlara yönelik akademik okumalar yaparken bir yandan da uygulamayı takip etmek durumundadırlar. İşte bu nedenle, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 2022 yılı içinde verilmiş güncel kararların tamamını derlemeye karar verdik.

   Bu karar doğrultusunda; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 2022 yılı içerisinde verilmiş 2000 civarı karar incelenerek bu kararlar, öncelikle hukuk alanlarına göre kategorize edildi. İşbu kitap, incelenen kararlar içinde Taşınmaz Hukukuna ilişkin açıklamaların yer aldığı toplam 320 karar tespit edilerek oluşturuldu. Ancak bir kısım kararların içerikleri ve konuya ilişkin olarak yapılan hukuki açıklamaların benzerlikleri/aynılığı dikkate alınarak, bu tür kararlardan sadece bir tanesinin tam metni kitaba alınıp, benzer içerikteki diğer karar künyelerine dipnot olarak yer verildi.

   Bunun dışında önceki yılların aksine 2022 yılında Yargıtay HGK tarafından verilen karar sayısının çok fazla olması sebebiyle kitabın hacminde bir sınırlama yapma gereği doğdu. Bu nedenle önceki yıllarda Taşınmaz Hukuku başlığı altında yer verilen bir kısım başlıklar bu sene bu kitaba alınmadı. Örneğin dava konusunu bir taşınmazın teşkil etmesine rağmen itirazın iptali ve menfi tespit davası kapsamında görülen bir çekişme bu kitap yerine Seri’nin HGK Kararlarında İtirazın İptali ve Menfi Tespit Davaları kitabına alındı. Benzer şekilde konusunu bir taşınmazın teşkil ettiği ihalenin feshi, tasarrufun iptali, ipoteğin terkini gibi davalara konu olan çekişmelere ise Seri’nin İcra ve İflas Hukuku Hakkında HGK Kararları kitabında yer verildi. Yine kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve satış vaadi sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklara Seri’nin Sözleşmeler Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları kitabında; bir tarafını kooperatifin teşkil ettiği davalara Seri’nin Ticaret Hukuku Hakkında HGK Kararları kitabında ve son olarak özellikle muris muvazaası konulu miras hukukuyla daha fazla ilişkili olan uyuşmazlıklara da Seri’nin Miras Hukuku Hakkında HGK Kararları kitabında yer ayrıldı. Sonuç olarak bu sene Seri’nin işbu kitabında şu başlıklara yer verildi:

   • Tapu İptali ve Tescil Davaları (Tescile Zorlama ve Sicilin Düzeltilmesi Davaları),
   • Tazminat ve Alacak Davaları,
   • Müdahale, Eski Hale Getirme ve Ecrimisil Davaları,
   • Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
   • Arsa Payı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Davalar (sadece 1 karar),
   • Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklı Davalar,
   • Kadastro Davaları,
   • Kamulaştırma Davaları,
   • Şerh Tesis ve Terkin Talepleri,
   • Yargılama Usulü.

   Karar metinleri kitaba yerleştirilirken şöyle bir şematize yöntemi
   uygulandı:

    

   UYUŞMAZLIK: …

   ÖN SORUN: 

   NİHAİ KARAR: …

   KARAR METNİ

    

   Öncelikle kararın künye bilgilerine yer verildi ve kararın içeriği dikkate alınarak anahtar kelimeler belirlendi. Her KARAR METNİ’nin başında yer alan gri tablo bu bilgileri içermektedir.

   • Daha sonra, kararın ilişkin olduğu hukuki sorun UYUŞMAZLIK başlığı altında açıklandı.
   • Hukuk Genel Kurulu tarafından uyuşmazlığın incelenmesinden önce tespit edilmiş bir ön sorun mevcut ise, bu bilgiye de yine aynı bölümde ÖN SORUN başlığı altında yer verildi.
   • Son olarak, tam metnine yer verilen kararda uyuşmazlık konusu ile ilgili verilmiş kararın ana sonucu NİHAİ KARAR başlığı altında belirtildi.

   Bu sistematik ile KARAR METNİ’nin tamamının okunmasına gerek kalmadan kararın içeriği hakkında asgari/yeterli bilgi sahibi olunması hedeflendi. Ancak yine de Hukuk Genel Kurulu tarafından ilgili uyuşmazlıkla ilgili yapılan hukuki tartışmanın ayrıntılı metni de kararın tamamını incelemek isteyen okurlar için muhafaza edildi.

   Son olarak derlemenin başına, bir sıra numarası verilmiş halde derlemede yer alan tüm kararların nihai sonucunu belirten bir “ÖZETLİ İNDEKS” eklenerek hangi numaralı kararın neye ilişkin olduğu bilgisine hızlıca ulaşma imkânı yaratıldı.

   Derlemenin tüm hukukçulara faydalı olmasını diliyoruz.

   Av. Aydan DÜZGÜNKAYA                   Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

   Stok Kodu
   :
   9786259853000
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   778
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur 80 gr.
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat