Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi Aristo Yayınevi Paluri Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi Aristo Yayınevi Paluri

Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme RehberiAvukatın El Kitabı

Liste Fiyatı : 189,00
Stokta var
9786056743870
362121
Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi
Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi Avukatın El Kitabı
189.00

KULLANIM KILAVUZU

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

HAZIRLAMA VE İNCELEME REHBERİ

(AVUKATIN EL KİTABI)

İNTERNET DESTEKLİ, CD Ek'li

(Türkiye'nin İlk İnovatif Hukuk Kitabı)

(Cebinizde taşıyacağınız kitapçık eki ile birlikte, dilekçe örneklerine internet olan yerden ulaşın!)

Satın aldığınız iş bu kitap Aristo YAYINEVİ Dilekçe Modül Sistemi ile entegre olarak çalışmakta olup, kitabı satın aldıktan sonra sistemi ÜCRETSİZ olarak kullanabilirsiniz.

Sistemdilekce.aristoyayinevi.comadresinde aktif olmakla birlikte, kitap ekinde verilendilekçe kodları kitapçığındabelirtilen numarayı sisteme yazmanız halinde sistem üzerinde DİLEKÇE Örneğinin tamamını MS WORD (.doc) olarak edinebilirsiniz.

Kitap ile birlikte size verilen CD'yi bilgisayarınıza takıp, CD zarfının hemen altında bulunan LİSANS KODU ile sisteminizi aktif edebilirsiniz. Sonrasında kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Modül IP Denetleme sistemi ile kontrol edilmekte olup, Gizlilik ve Kullanım Kuralları çerçevesinde aykırı kullanım tespiti halinde lisans kodunuz iptal edilebilir.

Sistem Adresi :dilekce.aristoyayinevi.com

Önemli Not :Bahsi geçen Dilekçe Modül sistemi yayın basım tarihinden itibaren 3 yıl boyunca aktif kalmayı taahhüt eder. 9786056743870 ISBN numaralı kitabın basım tarihi Eylül 2017 olarak baz alınmıştır.

A) AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU

1. 4320 Sayılı Yasa gereği tedbir başvurusu dilekçesi

2. Aile konutu cevap dilekçesi ve deliller

3. Aile konutu üzerindeki ipoteğin iptali dava dilekçesi

4. Boşandığı eşin soyadını kullanma izin talebi dilekçesi

5. Boşanma bilirkişi raporu, tanık beyanları ve esasailişkin beyan dilekçesi

6. Boşanma dava dilekçesi

7. Boşanma dava dilekçesi (2)

8. Boşanma davası yayın yasağı talepli dilekçe

9. Boşanma davaya cevap dilekçesi

10. Boşanma esas hakkında beyan dilekçesi

11. Boşanma tanık beyanları ve esas hakkında beyan dilekçesi

12. Boşanma tanık ifadeleri ve esas hakkında beyan dilekçesi

13. Boşanma tanıma ve tenfiz dava dilekçesi

14. Boşanma istinaf dilekçesi

15. Boşanma uzman raporu hakkında beyan dilekçesi

16. Çocuk yardım nafakası beyan dilekçesi

17. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti dava dilekçesi

18. Mal paylaşımı dava dilekçesi

19. Mal paylaşımı replik dilekçesi

20. Vasi tayini dava dilekçesi

21. Vasiyete itiraz dilekçesi

22. Vasiyetin iptali ve tenkis dava dilekçesi

23. Vasiyetin iptali ve tenkis duruşma öne alım dilekçesi

24. Velayet ve boşanma tanık beyanları hakkında ve esashak-kında beyan dilekçesi

25. Velayetin değiştirilmesi istinafa yanıt dilekçesi

26. Velayetin değiştirilmesi ve nafaka dava dilekçesi

B) ALACAK, TAZMİNAT, RÜCU DAVALARI VE SİGORTA HUKUKU

1. Alacak davası istinafa yanıt dilekçesi

2. Alacak davası yetkisizlik kararı istinaf dilekçesi

3. Aracın pert olması nedeniyle sigorta bedelini talepdavaya yanıt dilekçesi

4. Araç hasarının şüpheli olması nedeniyle hasar tespitdilekçesi

5. Araç maddi hasar sigorta rücu en tazminat dava dilekçesi

6. Araç maddi hasar sigorta rücu en tazminat istinafa yanıtdilekçesi

7. Araç satışında peşin satış ve ispat külfeti beyandilekçesi

8. Bankanın bilgi dışında çektiği paranın iadesi taleplidava dilekçesi

9. Bankanın kusurundan kaynaklı tazminat davası cevaba cevapdilekçesi

10. Bankanın müşterisinden haksız kestiği bedelin iadesidava dilekçesi

11. Bankanın müşterisinden haksız kestiği bedelin iadesicevaba cevap dilekçesi

12. Bankaya karşı maddi ve manevi tazminat dava dilekçesi

13. Bankaya karşı maddi ve manevi tazminat cevaba cevap dilekçesi

14. Bankaya karşı munzam zarar dava dilekçesi

15. Bankaya karşı tazminat davasında rapor beyan dilekçesi

16. Cari hesap alacağı itirazın iptali (ispat yükü) davadilekçesi

17. Cari hesap alacak davası dava dilekçesi (birleştirmetalepli)

18. Çalınan araç sigorta bedeli dava dilekçesi

19. Darp nedeniyle tazminat dava dilekçesi

20. Destekten yoksun kalma davaya yanıt dilekçesi

21. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat cevaba cevapdilekçesi

22. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat dava dilekçesi

23. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat yanıtdilekçe-si ve deliller

24. Fatura itirazın iptali temyiz dilekçesi

25. Fatura itirazın iptali rapora karşı beyan dilekçesi

26. Fatura itirazın iptali istinaf dilekçesi

27. Fatura konsinye mal itirazı itirazın iptali davadilekçesi

28. Fatura sebebiyle menfi tespit ve alacak dava dilekçesi

29. Fatura sebebiyle menfi tespit ve alacak dava dilekçesi(2)

30. Hakaret tehdit manevi tazminat beyan dilekçesi

31. Haksız azil nedeniyle vekalet ücreti alacak davadilekçesi

32. Haksız haciz nedeniyle tazminat davaya yanıt dilekçesi

33. Haksız haciz nedeniyle tazminat rapora itiraz dilekçesi

34. Haksız haciz nedeniyle tazminat istinaf dilekçesi

35. Haksız şikayet tazminat davası son beyanlar

36. Haksız tahliye nedeniyle tazminat dava dilekçesi

37. İhbar olunan sigorta yanıt dilekçesi

38. İmza itirazı cevap dilekçesi ve delil listesi

39. İrade dışında gerçekleşen bankacılık işlemi nedeniylebankadan alacak davası delil ve replik dilekçesi

40. İşgücü kaybı nedeniyle tazminat adli tıp raporuna beyandilekçesi

41. İtirazın iptali ek rapora beyan dilekçesi

42. İtirazın iptali ek rapora beyan dilekçesi 2

43. İtirazın iptali yanıt dilekçesi

44. Kambiyo vasfında olmayan çek nedeniyle itirazın iptalidava dilekçesi

45. Kambiyo vasfında olmayan senet nedeniyle itirazın iptalidava dilekçesi

46. Kambiyo vasfında olmayan senet nedeniyle itirazın iptalireplik dilekçesi

47. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasırücu dava dilekçesi

48. Kazanç kaybı nedeniyle alacak davası davalı rapora beyandilekçesi

49. Komisyon sözleşmesi nedeniyle itirazın iptali ek istinafdilekçesi

50. Komisyon sözleşmesi nedeniyle itirazın iptali istinafdilekçesi

51. Köpek saldırması nedeniyle tazminat dava dilekçesi

52. Kredi güvence sigortası nedeniyle alacak davası davalırapora beyan dilekçesi

53. Maddi hata talepli dava temyiz dilekçesi

54. Markaya tecavüzün önlenmesi maddi manevi tazminat davadilekçesi

55. Menfi tespit davasında alacaklıdan başkasına ifasebebiyle beyan dilekçesi

56. Menfi tespit esas hakkında ve rapora karşı beyandilekçesi

57. Menfi tespit dava dilekçesi

58. Menfi tespit temyize yanıt dilekçesi

59. Menfi tespit istinaf dilekçesi

60. Senet nedeniyle menfi tespit davalı beyan dilekçesi

61. Senet nedeniyle menfi tespit düplik dilekçesi

62. Senet nedeniyle menfi tespit yanıt dilekçesi

63. Sigorta rücuen tazminat itirazın iptali dava dilekçesi

64. Silahla yaralama tazminat davası yanıt dilekçesi

65. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle alacak dava dilekçesi

66. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle kar mahrumiyeti vemanevi tazminat dava dilekçesi

67. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle menfi tespit dava dilekçesi

68. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle fesih alacak davası davadilekçesi

69. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat dava dilekçesi

70. Şirket genel kurul iptali bilirkişi raporuna beyandilekçesi

71. Şirket tasfiyesiz fesih dava dilekçesi

72. Şirket yöneticisine açılan sorumluluk davasına beyan dilekçesi

73. Şirket yöneticisinin sorumluluğu nedeniyle tazminat davadilekçesi

74. Tasfiyenin iptali ve şirketin ihyası dava dilekçesi

75. Tavzih talebi cevaba cevap dilekçesi

76. Tazminat davası istinafa yanıt dilekçesi

77. Tecavüz nedeniyle tazminat dava dilekçesi

78. Tedbirin kaldırılması talebinin reddi müdürlük işleminişikayet istinaf dilekçesi

79. Tehdit hakaret manevi tazminat dava dilekçesi

80. Tehdit hakaret manevi tazminat replik dilekçesi

81. Teminat senedi menfi tespit dava dilekçesi

82. Trafik kazası maddi manevi tazminat dava dilekçesi

83. Trafik kazası manevi tazminat yanıt dilekçesi

84. Trafik kazası tazminat cevaba cevap dilekçesi

85. Trafik kazası tazminat davası rapor beyan dilekçesi

86. Usulsüz tebligat nedeniyle şikayet cevap dilekçesi

87. Usulsüz tebligat nedeniyle şikayet istinaf dilekçesi

88. Yangın nedeniyle tazminat rücu dava dilekçesi

C) CEZA HUKUKU

1. Adam öldürme ve azmettirme savunma dilekçesi

2. Adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs sanık müdafii istinafdilekçesi

3. Bilişim sistemleri ve bankayı vasıta kullanarakdolandırıcılık sanık müdafii istinaf dilekçesi

4. Darp hakaret zorla alıkoyma tehdit şikayet dilekçesi

5. Doktor hatası nedeniyle Adli Tıp raporuna sanık müdafiiitiraz dilekçesi

6. Elektrik hırsızlığı savunma dilekçesi

7. Emniyeti suistimal hırsızlık sanık müdafii istinafdilekçesi

8. Gasp sanık müdafii istinaf dilekçesi

9. Gerekçesiz ceza alt sınırdan uzaklaşma sanık müdafii istinafdilekçesi

10. Görevi ihmal ve kötüye kullanma şikayet dilekçesi

11. Görevi kötüye kullanma esasa ilişkin savunma dilekçesi

12. Görevi kötüye kullanma savunma dilekçesi

13. Karşılıksız çek eski hale iade talepli dilekçe

14. Kasten adam öldürme esasa ilişkin savunma dilekçesi

15. Kasten adam öldürme esasa ilişkin savunma dilekçesi 2

16. Kavgaya el atmak savunma dilekçesi

17. Kişilik haklarının ihlali sanık müdafii istinafdilekçesi

18. Öldürmeye kalkışmak savunma dilekçesi

19. Resmi belgede sahtecilik tahliye talepli dilekçe

20. Resmi evrakta sahtecilik sanık müdafii istinaf dilekçesi

21. Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık şikayetdilekçesi

22. Resmi kayıtlarda sahtekarlık ve dolandırıcılık şikayetdilekçesi

23. Rüşvet esasa ilişkin savunma dilekçesi

24. Sahte belge düzenleme ve kullanma savunma dilekçesi

25. Sigorta şirketini dolandırmaya teşebbüs savunmadilekçesi

26. Tahliye talepli dilekçe

27. Tahliye talepli tutuklamaya itiraz dilekçesi

28. Tahliye talepli tutuklamaya itiraz dilekçesi 2

29. Tehdit Alıkoyma darp katılma talepli beyan dilekçesi

30. Tehdit şikayet dilekçesi

31. Trafik cezası itiraz dilekçesi (park yasağı)

32. Trafik cezası itiraz (OGS)

33. Trafik cezası itiraz ek beyan

34. Tutuklama kararının kaldırılması talepli dilekçe

35. Tutuklu kalınan sürenin mahsubu talepli dilekçe

36. Yağma duruşma talepli sanık müdafii istinaf dilekçesi

37. Yağma esasa ilişkin savunma dilekçesi

38. Yağma mütalaaya karşı beyan ve esasa ilişkin savunma dilekçesi

39. Yağma tahliye talepli savunma dilekçesi

40. Zimmet tevsii tahkikat ve tahliye talepli bilirkişiraporuna beyan dilekçesi

D) GAYRİMENKUL HUKUKU

1. 2B Tapu iptali ve tescil temyiz dilekçesi

2. 3091 sayılı yasa gereğince tahliye dilekçesi

3. Ecrimisil bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi

4. Ecrimisil bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi 2

5. Ecrimisil bilirkişi raporuna ve esasa ilişkin beyandilekçesi

6. Ecrimisil ve kira geliri alacak dava dilekçesi

7. Ecrimisil istinaf dilekçesi

8. Ecrimisil ve kira geliri dava dilekçesi

9. Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil dava dilekçesi

10. Eski hale getirme ve manevi tazminat dava dilekçesi

11. Gayrimenkul satış sözleşmesine aykırılık sebebiyle tazminatdava dilekçesi

12. Gayrimenkul satış vaadine dayalı tapu iptali tescilistinaf dilekçesi

13. Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamın kesinleşmeden icrayakonamayacağı sebebiyle takibin iptali istinafa yanıt dilekçesi

14. Hakimin bozma kararına uyma kararıyla bağlı olmasınınistisnaları beyan dilekçesi

15. Haksız işgal delil tespiti dilekçesi

16. Hileye dayalı tapu iptali tescil davası cevap dilekçesi

17. İcra takibi ve tahliye kararı nedeniyle menfi tespitdavası cevap dilekçesi

18. İnşaat sözleşmesine dayalı tazminat davası bilirkişiraporuna beyan dilekçesi

19. İtirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesi

20. İzaleyi şüyu bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

21. İzaleyi şüyu ek bilirkişi raporuna beyan ve itirazdilekçesi

22. Kamulaştırma bedelinin artırılması karşı dava dilekçesi

23. Kamulaştırmasız elatma dava dilekçesi

24. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tazminat davadilekçesi

25. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tespit vealacak dava dilekçesi

26. Kira alacağı itirazın iptali beyan dilekçesi

27. Kira alacağı itirazın iptali istinafa yanıt dilekçesi

28. Kira alacağı itirazın kaldırılması dava dilekçesi

29. Kira alacağı menfi tespit dava dilekçesine yanıtdilekçesi

30. Kira tespit ıslah dilekçesi

31. Kira tespit istinaf dilekçesi

32. Kira tespit istinafa yanıt dilekçesi

33. Kira uyarlama davası düplik dilekçesi

34. Miras taksim sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescilda-va dilekçesi

35. Müdahalenin meni bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

36. Ortak alana müdahale dava dilekçesi

37. Ortak alana müdahale tespit dilekçesi

38. Satış vaadine dayalı tapu iptali tescil bilirkişiraporuna ve davanın esasına dair beyan dilekçesi

39. Satış Vaadine dayalı tapu iptali ve tescil ıslahtalebinin reddi beyan dilekçesi

40. Satış Vaadine dayalı tapu iptali ve tescil tanıkifadelerine karşı beyan dilekçesi

41. Şüfa davası temyiz dilekçesi

42. Şüfa davası istinaf dilekçesi

43. Tapu iptali tenkis miras nedeniyle istihkak davasıreplik di-lekçesi

44. Tasarrufun iptali dava dilekçesi

45. Tasarrufun iptali inanç sözleşmesi cevap dilekçesi

46. Zilyetliğe dayalı tescil istinaf dilekçesi

E) İDARE HUKUKU

1. Encümen kararının iptali dava dilekçesi

2. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi

3. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevapdilekçe-si 2

4. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevapdilekçe-si 3

5. Görevden alma idari işlemin iptali dava dilekçesi

6. Görevden alma idari işlemin iptali YD talebinin reddineiti-raz dilekçesi

7. İdari işlemin iptali usuli eksiklik nedeniyle reddedilendava dilekçesi

8. İdari para cezasının iptali istinafa yanıt dilekçesi

9. Off shore hesabındaki paranın tahsili ara karar gereğibe-yan dilekçesi

10. Off shore hesabındaki paranın tahsili cevaba cevapdilek-çesi

11. Off shore hesabındaki paranın tahsili istinaf dilekçesi

12. YD talepli görevden alma idari işlemin iptali davadilekçe-si

13. YD talepli idari işlemin iptali dava dilekçesi

14. YD talepli idari para cezasının iptali istinaf dilekçesi

15. YD talepli ödeme emrinin iptali temyiz dilekçesi

F) İHTARNAMELER

1. Acentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azliih-tar

2. Bankanın haksız eyleminden dolayı tazminat ihtarı

3. Fatura ve cari hesap alacağı ihtar

4. Haksız rekabet ihtara yanıt

5. Haksız rekabetin durdurulması ihtar

6. Haksız rekabetin durdurulması ihtar 2

7. Hisse devri ve ortaklıktan çıkma talebi ihtar

8. İhtara cevap ve karşı ihtar

9. İhtiyaç sebebiyle tahliye ve kira artışı ihtar

10. İşe devamsızlık nedeniyle ihtar

11. İşe iade talepli ihtar

12. Kesinleşen mahkeme kararına göre işe iade ihtar

13. Kira alacağı ihtar

14. Kira ve fatura alacağı ihtar

15. Satın alınan taşınmazdaki ayıp ihtarı

16. Satın alınan taşınmazın teslim edilmemesi nedeniyle kiratalepli ihtar

17. Sigorta acentesi makbuzların iadesi ihtar

18. Sigorta acentesi poliçelerin iadesi ihtar

19. Sözleşmenin feshi ve teminatın iadesi ihtar

G) İŞ HUKUKU

1. Ara karardan rücu ile emsal ücret araştırması yapılmasıta-lepli dilekçe

2. Emsal ücret araştırması için gereken bilgilerin sunulduğudilekçe

3. Emsal ücret araştırması işçi vekili talebi

4. Emsal ücret araştırması yanıtlarının beklenmesi nedeniyleara karardan rücu talepli dilekçe

5. Gerçek maaş üzerinden hizmet tespiti dava dilekçesi

6. Hatalı onama kararındaki maddi hatanın düzeltilmesitalep-li dilekçe

7. Hizmet tespiti işveren vekili bilirkişi raporuna itirazdilek-çesi

8. Hizmet tespiti işveren vekili istinaf dilekçesi

9. İş kazası nedeniyle tazminat davası işveren vekili cevapdi-lekçesi

10. İş kazası nedeniyle tazminat davası kusur raporuna karşıişveren vekili beyan dilekçesi

11. İş kazası nedeniyle tazminat davası kusur raporuna karşıişveren vekili beyan dilekçesi 2

12. İşçilik alacağı bozma sonrası işveren vekili bilirkişiraporuna beyan dilekçesi

13. İşçilik alacağı cevap dilekçesi ve delil listesi

14. İşçilik alacağı davası işveren vekili olarak istinafdilekçesi

15. İşçilik alacağı davası işveren vekilinin işe davetleilgili be-yan dilekçesi

16. İşçilik alacağı davaya cevap dilekçesi

17. İşçilik alacağı davaya cevap ve delil listesi

18. İşçilik alacağı işçi vekili olarak bilirkişi raporuna vedava-nın esasına beyan dilekçesi

19. İşçilik alacağı işçinin haklı fesih nedenleri işverenvekili esas hakkında beyan dilekçesi

20. İşçilik alacağı işveren bilirkişi raporuna ve ıslahaitiraz dilekçesi

21. İşçilik alacağı işveren vekili bilirkişi raporuna itirazile bozma yönünde ek rapor alınması talepli dilekçe

22. İşçilik alacağı işveren vekili bilirkişi raporuna itirazve ek rapor alınması talepli dilekçe

23. İşçilik alacağı işveren vekili bozma sonrası beyandilekçesi

24. İşçilik alacağı işveren vekili düplik dilekçesi

25. İşçilik alacağı işveren vekili ek bilirkişi raporunabeyan dilekçesi

26. İşçilik alacağı işveren vekili ek rapor taleplibilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz dilekçesi

27. İşçilik alacağı işveren vekili olarak bilirkişi raporunave ıs-laha itiraz ile ek rapor talepli dilekçe

28. İşçilik alacağı işveren vekili olarak bilirkişi raporunave tanık ifadelerine beyan dilekçesi

29. İşçilik alacağı işveren vekili temyiz dilekçesi

30. İşçilik alacağı işveren vekili istinaf dilekçesi 2

31. İşçilik alacağı itirazın iptali davaya cevap dilekçesi

32. İşçilik alacağı itirazın iptali İşçi vekili düplikdilekçesi

33. İşçilik alacak davası dava dilekçesi

34. İşveren vekili esas hakkında beyan ve karşı davadilekçesi

35. İşe iade dava dilekçesi

36. İşe iade davası delil listesi ve beyanlar

37. Ölümlü iş kazası tazminat davası cevap dilekçesi

 • Açıklama
  • KULLANIM KILAVUZU

   DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

   HAZIRLAMA VE İNCELEME REHBERİ

   (AVUKATIN EL KİTABI)

   İNTERNET DESTEKLİ, CD Ek'li

   (Türkiye'nin İlk İnovatif Hukuk Kitabı)

   (Cebinizde taşıyacağınız kitapçık eki ile birlikte, dilekçe örneklerine internet olan yerden ulaşın!)

   Satın aldığınız iş bu kitap Aristo YAYINEVİ Dilekçe Modül Sistemi ile entegre olarak çalışmakta olup, kitabı satın aldıktan sonra sistemi ÜCRETSİZ olarak kullanabilirsiniz.

   Sistemdilekce.aristoyayinevi.comadresinde aktif olmakla birlikte, kitap ekinde verilendilekçe kodları kitapçığındabelirtilen numarayı sisteme yazmanız halinde sistem üzerinde DİLEKÇE Örneğinin tamamını MS WORD (.doc) olarak edinebilirsiniz.

   Kitap ile birlikte size verilen CD'yi bilgisayarınıza takıp, CD zarfının hemen altında bulunan LİSANS KODU ile sisteminizi aktif edebilirsiniz. Sonrasında kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

   Modül IP Denetleme sistemi ile kontrol edilmekte olup, Gizlilik ve Kullanım Kuralları çerçevesinde aykırı kullanım tespiti halinde lisans kodunuz iptal edilebilir.

   Sistem Adresi :dilekce.aristoyayinevi.com

   Önemli Not :Bahsi geçen Dilekçe Modül sistemi yayın basım tarihinden itibaren 3 yıl boyunca aktif kalmayı taahhüt eder. 9786056743870 ISBN numaralı kitabın basım tarihi Eylül 2017 olarak baz alınmıştır.

   A) AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU

   1. 4320 Sayılı Yasa gereği tedbir başvurusu dilekçesi

   2. Aile konutu cevap dilekçesi ve deliller

   3. Aile konutu üzerindeki ipoteğin iptali dava dilekçesi

   4. Boşandığı eşin soyadını kullanma izin talebi dilekçesi

   5. Boşanma bilirkişi raporu, tanık beyanları ve esasailişkin beyan dilekçesi

   6. Boşanma dava dilekçesi

   7. Boşanma dava dilekçesi (2)

   8. Boşanma davası yayın yasağı talepli dilekçe

   9. Boşanma davaya cevap dilekçesi

   10. Boşanma esas hakkında beyan dilekçesi

   11. Boşanma tanık beyanları ve esas hakkında beyan dilekçesi

   12. Boşanma tanık ifadeleri ve esas hakkında beyan dilekçesi

   13. Boşanma tanıma ve tenfiz dava dilekçesi

   14. Boşanma istinaf dilekçesi

   15. Boşanma uzman raporu hakkında beyan dilekçesi

   16. Çocuk yardım nafakası beyan dilekçesi

   17. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti dava dilekçesi

   18. Mal paylaşımı dava dilekçesi

   19. Mal paylaşımı replik dilekçesi

   20. Vasi tayini dava dilekçesi

   21. Vasiyete itiraz dilekçesi

   22. Vasiyetin iptali ve tenkis dava dilekçesi

   23. Vasiyetin iptali ve tenkis duruşma öne alım dilekçesi

   24. Velayet ve boşanma tanık beyanları hakkında ve esashak-kında beyan dilekçesi

   25. Velayetin değiştirilmesi istinafa yanıt dilekçesi

   26. Velayetin değiştirilmesi ve nafaka dava dilekçesi

   B) ALACAK, TAZMİNAT, RÜCU DAVALARI VE SİGORTA HUKUKU

   1. Alacak davası istinafa yanıt dilekçesi

   2. Alacak davası yetkisizlik kararı istinaf dilekçesi

   3. Aracın pert olması nedeniyle sigorta bedelini talepdavaya yanıt dilekçesi

   4. Araç hasarının şüpheli olması nedeniyle hasar tespitdilekçesi

   5. Araç maddi hasar sigorta rücu en tazminat dava dilekçesi

   6. Araç maddi hasar sigorta rücu en tazminat istinafa yanıtdilekçesi

   7. Araç satışında peşin satış ve ispat külfeti beyandilekçesi

   8. Bankanın bilgi dışında çektiği paranın iadesi taleplidava dilekçesi

   9. Bankanın kusurundan kaynaklı tazminat davası cevaba cevapdilekçesi

   10. Bankanın müşterisinden haksız kestiği bedelin iadesidava dilekçesi

   11. Bankanın müşterisinden haksız kestiği bedelin iadesicevaba cevap dilekçesi

   12. Bankaya karşı maddi ve manevi tazminat dava dilekçesi

   13. Bankaya karşı maddi ve manevi tazminat cevaba cevap dilekçesi

   14. Bankaya karşı munzam zarar dava dilekçesi

   15. Bankaya karşı tazminat davasında rapor beyan dilekçesi

   16. Cari hesap alacağı itirazın iptali (ispat yükü) davadilekçesi

   17. Cari hesap alacak davası dava dilekçesi (birleştirmetalepli)

   18. Çalınan araç sigorta bedeli dava dilekçesi

   19. Darp nedeniyle tazminat dava dilekçesi

   20. Destekten yoksun kalma davaya yanıt dilekçesi

   21. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat cevaba cevapdilekçesi

   22. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat dava dilekçesi

   23. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat yanıtdilekçe-si ve deliller

   24. Fatura itirazın iptali temyiz dilekçesi

   25. Fatura itirazın iptali rapora karşı beyan dilekçesi

   26. Fatura itirazın iptali istinaf dilekçesi

   27. Fatura konsinye mal itirazı itirazın iptali davadilekçesi

   28. Fatura sebebiyle menfi tespit ve alacak dava dilekçesi

   29. Fatura sebebiyle menfi tespit ve alacak dava dilekçesi(2)

   30. Hakaret tehdit manevi tazminat beyan dilekçesi

   31. Haksız azil nedeniyle vekalet ücreti alacak davadilekçesi

   32. Haksız haciz nedeniyle tazminat davaya yanıt dilekçesi

   33. Haksız haciz nedeniyle tazminat rapora itiraz dilekçesi

   34. Haksız haciz nedeniyle tazminat istinaf dilekçesi

   35. Haksız şikayet tazminat davası son beyanlar

   36. Haksız tahliye nedeniyle tazminat dava dilekçesi

   37. İhbar olunan sigorta yanıt dilekçesi

   38. İmza itirazı cevap dilekçesi ve delil listesi

   39. İrade dışında gerçekleşen bankacılık işlemi nedeniylebankadan alacak davası delil ve replik dilekçesi

   40. İşgücü kaybı nedeniyle tazminat adli tıp raporuna beyandilekçesi

   41. İtirazın iptali ek rapora beyan dilekçesi

   42. İtirazın iptali ek rapora beyan dilekçesi 2

   43. İtirazın iptali yanıt dilekçesi

   44. Kambiyo vasfında olmayan çek nedeniyle itirazın iptalidava dilekçesi

   45. Kambiyo vasfında olmayan senet nedeniyle itirazın iptalidava dilekçesi

   46. Kambiyo vasfında olmayan senet nedeniyle itirazın iptalireplik dilekçesi

   47. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasırücu dava dilekçesi

   48. Kazanç kaybı nedeniyle alacak davası davalı rapora beyandilekçesi

   49. Komisyon sözleşmesi nedeniyle itirazın iptali ek istinafdilekçesi

   50. Komisyon sözleşmesi nedeniyle itirazın iptali istinafdilekçesi

   51. Köpek saldırması nedeniyle tazminat dava dilekçesi

   52. Kredi güvence sigortası nedeniyle alacak davası davalırapora beyan dilekçesi

   53. Maddi hata talepli dava temyiz dilekçesi

   54. Markaya tecavüzün önlenmesi maddi manevi tazminat davadilekçesi

   55. Menfi tespit davasında alacaklıdan başkasına ifasebebiyle beyan dilekçesi

   56. Menfi tespit esas hakkında ve rapora karşı beyandilekçesi

   57. Menfi tespit dava dilekçesi

   58. Menfi tespit temyize yanıt dilekçesi

   59. Menfi tespit istinaf dilekçesi

   60. Senet nedeniyle menfi tespit davalı beyan dilekçesi

   61. Senet nedeniyle menfi tespit düplik dilekçesi

   62. Senet nedeniyle menfi tespit yanıt dilekçesi

   63. Sigorta rücuen tazminat itirazın iptali dava dilekçesi

   64. Silahla yaralama tazminat davası yanıt dilekçesi

   65. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle alacak dava dilekçesi

   66. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle kar mahrumiyeti vemanevi tazminat dava dilekçesi

   67. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle menfi tespit dava dilekçesi

   68. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle fesih alacak davası davadilekçesi

   69. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat dava dilekçesi

   70. Şirket genel kurul iptali bilirkişi raporuna beyandilekçesi

   71. Şirket tasfiyesiz fesih dava dilekçesi

   72. Şirket yöneticisine açılan sorumluluk davasına beyan dilekçesi

   73. Şirket yöneticisinin sorumluluğu nedeniyle tazminat davadilekçesi

   74. Tasfiyenin iptali ve şirketin ihyası dava dilekçesi

   75. Tavzih talebi cevaba cevap dilekçesi

   76. Tazminat davası istinafa yanıt dilekçesi

   77. Tecavüz nedeniyle tazminat dava dilekçesi

   78. Tedbirin kaldırılması talebinin reddi müdürlük işleminişikayet istinaf dilekçesi

   79. Tehdit hakaret manevi tazminat dava dilekçesi

   80. Tehdit hakaret manevi tazminat replik dilekçesi

   81. Teminat senedi menfi tespit dava dilekçesi

   82. Trafik kazası maddi manevi tazminat dava dilekçesi

   83. Trafik kazası manevi tazminat yanıt dilekçesi

   84. Trafik kazası tazminat cevaba cevap dilekçesi

   85. Trafik kazası tazminat davası rapor beyan dilekçesi

   86. Usulsüz tebligat nedeniyle şikayet cevap dilekçesi

   87. Usulsüz tebligat nedeniyle şikayet istinaf dilekçesi

   88. Yangın nedeniyle tazminat rücu dava dilekçesi

   C) CEZA HUKUKU

   1. Adam öldürme ve azmettirme savunma dilekçesi

   2. Adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs sanık müdafii istinafdilekçesi

   3. Bilişim sistemleri ve bankayı vasıta kullanarakdolandırıcılık sanık müdafii istinaf dilekçesi

   4. Darp hakaret zorla alıkoyma tehdit şikayet dilekçesi

   5. Doktor hatası nedeniyle Adli Tıp raporuna sanık müdafiiitiraz dilekçesi

   6. Elektrik hırsızlığı savunma dilekçesi

   7. Emniyeti suistimal hırsızlık sanık müdafii istinafdilekçesi

   8. Gasp sanık müdafii istinaf dilekçesi

   9. Gerekçesiz ceza alt sınırdan uzaklaşma sanık müdafii istinafdilekçesi

   10. Görevi ihmal ve kötüye kullanma şikayet dilekçesi

   11. Görevi kötüye kullanma esasa ilişkin savunma dilekçesi

   12. Görevi kötüye kullanma savunma dilekçesi

   13. Karşılıksız çek eski hale iade talepli dilekçe

   14. Kasten adam öldürme esasa ilişkin savunma dilekçesi

   15. Kasten adam öldürme esasa ilişkin savunma dilekçesi 2

   16. Kavgaya el atmak savunma dilekçesi

   17. Kişilik haklarının ihlali sanık müdafii istinafdilekçesi

   18. Öldürmeye kalkışmak savunma dilekçesi

   19. Resmi belgede sahtecilik tahliye talepli dilekçe

   20. Resmi evrakta sahtecilik sanık müdafii istinaf dilekçesi

   21. Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık şikayetdilekçesi

   22. Resmi kayıtlarda sahtekarlık ve dolandırıcılık şikayetdilekçesi

   23. Rüşvet esasa ilişkin savunma dilekçesi

   24. Sahte belge düzenleme ve kullanma savunma dilekçesi

   25. Sigorta şirketini dolandırmaya teşebbüs savunmadilekçesi

   26. Tahliye talepli dilekçe

   27. Tahliye talepli tutuklamaya itiraz dilekçesi

   28. Tahliye talepli tutuklamaya itiraz dilekçesi 2

   29. Tehdit Alıkoyma darp katılma talepli beyan dilekçesi

   30. Tehdit şikayet dilekçesi

   31. Trafik cezası itiraz dilekçesi (park yasağı)

   32. Trafik cezası itiraz (OGS)

   33. Trafik cezası itiraz ek beyan

   34. Tutuklama kararının kaldırılması talepli dilekçe

   35. Tutuklu kalınan sürenin mahsubu talepli dilekçe

   36. Yağma duruşma talepli sanık müdafii istinaf dilekçesi

   37. Yağma esasa ilişkin savunma dilekçesi

   38. Yağma mütalaaya karşı beyan ve esasa ilişkin savunma dilekçesi

   39. Yağma tahliye talepli savunma dilekçesi

   40. Zimmet tevsii tahkikat ve tahliye talepli bilirkişiraporuna beyan dilekçesi

   D) GAYRİMENKUL HUKUKU

   1. 2B Tapu iptali ve tescil temyiz dilekçesi

   2. 3091 sayılı yasa gereğince tahliye dilekçesi

   3. Ecrimisil bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi

   4. Ecrimisil bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi 2

   5. Ecrimisil bilirkişi raporuna ve esasa ilişkin beyandilekçesi

   6. Ecrimisil ve kira geliri alacak dava dilekçesi

   7. Ecrimisil istinaf dilekçesi

   8. Ecrimisil ve kira geliri dava dilekçesi

   9. Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil dava dilekçesi

   10. Eski hale getirme ve manevi tazminat dava dilekçesi

   11. Gayrimenkul satış sözleşmesine aykırılık sebebiyle tazminatdava dilekçesi

   12. Gayrimenkul satış vaadine dayalı tapu iptali tescilistinaf dilekçesi

   13. Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamın kesinleşmeden icrayakonamayacağı sebebiyle takibin iptali istinafa yanıt dilekçesi

   14. Hakimin bozma kararına uyma kararıyla bağlı olmasınınistisnaları beyan dilekçesi

   15. Haksız işgal delil tespiti dilekçesi

   16. Hileye dayalı tapu iptali tescil davası cevap dilekçesi

   17. İcra takibi ve tahliye kararı nedeniyle menfi tespitdavası cevap dilekçesi

   18. İnşaat sözleşmesine dayalı tazminat davası bilirkişiraporuna beyan dilekçesi

   19. İtirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesi

   20. İzaleyi şüyu bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

   21. İzaleyi şüyu ek bilirkişi raporuna beyan ve itirazdilekçesi

   22. Kamulaştırma bedelinin artırılması karşı dava dilekçesi

   23. Kamulaştırmasız elatma dava dilekçesi

   24. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tazminat davadilekçesi

   25. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tespit vealacak dava dilekçesi

   26. Kira alacağı itirazın iptali beyan dilekçesi

   27. Kira alacağı itirazın iptali istinafa yanıt dilekçesi

   28. Kira alacağı itirazın kaldırılması dava dilekçesi

   29. Kira alacağı menfi tespit dava dilekçesine yanıtdilekçesi

   30. Kira tespit ıslah dilekçesi

   31. Kira tespit istinaf dilekçesi

   32. Kira tespit istinafa yanıt dilekçesi

   33. Kira uyarlama davası düplik dilekçesi

   34. Miras taksim sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescilda-va dilekçesi

   35. Müdahalenin meni bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

   36. Ortak alana müdahale dava dilekçesi

   37. Ortak alana müdahale tespit dilekçesi

   38. Satış vaadine dayalı tapu iptali tescil bilirkişiraporuna ve davanın esasına dair beyan dilekçesi

   39. Satış Vaadine dayalı tapu iptali ve tescil ıslahtalebinin reddi beyan dilekçesi

   40. Satış Vaadine dayalı tapu iptali ve tescil tanıkifadelerine karşı beyan dilekçesi

   41. Şüfa davası temyiz dilekçesi

   42. Şüfa davası istinaf dilekçesi

   43. Tapu iptali tenkis miras nedeniyle istihkak davasıreplik di-lekçesi

   44. Tasarrufun iptali dava dilekçesi

   45. Tasarrufun iptali inanç sözleşmesi cevap dilekçesi

   46. Zilyetliğe dayalı tescil istinaf dilekçesi

   E) İDARE HUKUKU

   1. Encümen kararının iptali dava dilekçesi

   2. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi

   3. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevapdilekçe-si 2

   4. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevapdilekçe-si 3

   5. Görevden alma idari işlemin iptali dava dilekçesi

   6. Görevden alma idari işlemin iptali YD talebinin reddineiti-raz dilekçesi

   7. İdari işlemin iptali usuli eksiklik nedeniyle reddedilendava dilekçesi

   8. İdari para cezasının iptali istinafa yanıt dilekçesi

   9. Off shore hesabındaki paranın tahsili ara karar gereğibe-yan dilekçesi

   10. Off shore hesabındaki paranın tahsili cevaba cevapdilek-çesi

   11. Off shore hesabındaki paranın tahsili istinaf dilekçesi

   12. YD talepli görevden alma idari işlemin iptali davadilekçe-si

   13. YD talepli idari işlemin iptali dava dilekçesi

   14. YD talepli idari para cezasının iptali istinaf dilekçesi

   15. YD talepli ödeme emrinin iptali temyiz dilekçesi

   F) İHTARNAMELER

   1. Acentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azliih-tar

   2. Bankanın haksız eyleminden dolayı tazminat ihtarı

   3. Fatura ve cari hesap alacağı ihtar

   4. Haksız rekabet ihtara yanıt

   5. Haksız rekabetin durdurulması ihtar

   6. Haksız rekabetin durdurulması ihtar 2

   7. Hisse devri ve ortaklıktan çıkma talebi ihtar

   8. İhtara cevap ve karşı ihtar

   9. İhtiyaç sebebiyle tahliye ve kira artışı ihtar

   10. İşe devamsızlık nedeniyle ihtar

   11. İşe iade talepli ihtar

   12. Kesinleşen mahkeme kararına göre işe iade ihtar

   13. Kira alacağı ihtar

   14. Kira ve fatura alacağı ihtar

   15. Satın alınan taşınmazdaki ayıp ihtarı

   16. Satın alınan taşınmazın teslim edilmemesi nedeniyle kiratalepli ihtar

   17. Sigorta acentesi makbuzların iadesi ihtar

   18. Sigorta acentesi poliçelerin iadesi ihtar

   19. Sözleşmenin feshi ve teminatın iadesi ihtar

   G) İŞ HUKUKU

   1. Ara karardan rücu ile emsal ücret araştırması yapılmasıta-lepli dilekçe

   2. Emsal ücret araştırması için gereken bilgilerin sunulduğudilekçe

   3. Emsal ücret araştırması işçi vekili talebi

   4. Emsal ücret araştırması yanıtlarının beklenmesi nedeniyleara karardan rücu talepli dilekçe

   5. Gerçek maaş üzerinden hizmet tespiti dava dilekçesi

   6. Hatalı onama kararındaki maddi hatanın düzeltilmesitalep-li dilekçe

   7. Hizmet tespiti işveren vekili bilirkişi raporuna itirazdilek-çesi

   8. Hizmet tespiti işveren vekili istinaf dilekçesi

   9. İş kazası nedeniyle tazminat davası işveren vekili cevapdi-lekçesi

   10. İş kazası nedeniyle tazminat davası kusur raporuna karşıişveren vekili beyan dilekçesi

   11. İş kazası nedeniyle tazminat davası kusur raporuna karşıişveren vekili beyan dilekçesi 2

   12. İşçilik alacağı bozma sonrası işveren vekili bilirkişiraporuna beyan dilekçesi

   13. İşçilik alacağı cevap dilekçesi ve delil listesi

   14. İşçilik alacağı davası işveren vekili olarak istinafdilekçesi

   15. İşçilik alacağı davası işveren vekilinin işe davetleilgili be-yan dilekçesi

   16. İşçilik alacağı davaya cevap dilekçesi

   17. İşçilik alacağı davaya cevap ve delil listesi

   18. İşçilik alacağı işçi vekili olarak bilirkişi raporuna vedava-nın esasına beyan dilekçesi

   19. İşçilik alacağı işçinin haklı fesih nedenleri işverenvekili esas hakkında beyan dilekçesi

   20. İşçilik alacağı işveren bilirkişi raporuna ve ıslahaitiraz dilekçesi

   21. İşçilik alacağı işveren vekili bilirkişi raporuna itirazile bozma yönünde ek rapor alınması talepli dilekçe

   22. İşçilik alacağı işveren vekili bilirkişi raporuna itirazve ek rapor alınması talepli dilekçe

   23. İşçilik alacağı işveren vekili bozma sonrası beyandilekçesi

   24. İşçilik alacağı işveren vekili düplik dilekçesi

   25. İşçilik alacağı işveren vekili ek bilirkişi raporunabeyan dilekçesi

   26. İşçilik alacağı işveren vekili ek rapor taleplibilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz dilekçesi

   27. İşçilik alacağı işveren vekili olarak bilirkişi raporunave ıs-laha itiraz ile ek rapor talepli dilekçe

   28. İşçilik alacağı işveren vekili olarak bilirkişi raporunave tanık ifadelerine beyan dilekçesi

   29. İşçilik alacağı işveren vekili temyiz dilekçesi

   30. İşçilik alacağı işveren vekili istinaf dilekçesi 2

   31. İşçilik alacağı itirazın iptali davaya cevap dilekçesi

   32. İşçilik alacağı itirazın iptali İşçi vekili düplikdilekçesi

   33. İşçilik alacak davası dava dilekçesi

   34. İşveren vekili esas hakkında beyan ve karşı davadilekçesi

   35. İşe iade dava dilekçesi

   36. İşe iade davası delil listesi ve beyanlar

   37. Ölümlü iş kazası tazminat davası cevap dilekçesi

   Stok Kodu
   :
   9786056743870
   Boyut
   :
   16 x 24 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   1016
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   2017 Eylül
   Kapak Türü
   :
   Ciltli - Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   ivory
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat