Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi Aristo Yayınevi Paluri

Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme RehberiAvukatın El Kitabı

Liste Fiyatı : 265,00
9786057615749
362310
Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi
Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi Avukatın El Kitabı
265.00

KULLANIM KILAVUZU

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

HAZIRLAMA VE İNCELEME REHBERİ

(AVUKATIN EL KİTABI)

İNTERNET DESTEKLİ

(Türkiye'nin İlk İnovatif Hukuk Kitabı)

(Dilekçe örneklerinin word formatına internet olan her yerden ulaşabilirsiniz!)

Satın aldığınız iş bu kitap Aristo YAYINEVİ Dilekçe Modül Sistemi ile entegre olarak çalışmakta olup, kitabı satın aldıktan sonra sistemi ÜCRETSİZ olarak kullanabilirsiniz.

Sistemdilekce.aristoyayinevi.comadresinde aktif olmakla birlikte, kitap ekinde verilenkart üzerindebelirtilen lisans kodunuzu sisteminizi aktif edebilirsiniz. Sonrasında kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Böylece dilekçe örneklerinin word formatta ulaşım sağlayabileceksiniz.

Modül IP Denetleme sistemi ile kontrol edilmekte olup, Gizlilik ve Kullanım Kuralları çerçevesinde aykırı kullanım tespiti halinde lisans kodunuz iptal edilebilir.

Sistem Adresi :dilekce.aristoyayinevi.com

Önemli Not :Bahsi geçen Dilekçe Modül sistemi yayın basım tarihinden itibaren 3 yıl boyunca aktif kalmayı taahhüt eder. 9786057615749 ISBN numaralı kitabın basım tarihi Aralık 2019 olarak baz alınmıştır.

ÖRNEK DİLEKÇELER
A) AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU
1. 4320 Sayılı Yasa gereği tedbir başvurusu dilekçesi

2. Aile konutu cevap dilekçesi ve deliller

3. Aile konutu üzerindeki ipoteğin iptali dava dilekçesi

4. Anlaşmalı Boşanma

5. Anlaşmalı Boşanma (Davacı asil)

6. Anlaşmalı Boşanma Protokol sunumu

7. Boşandığı eşin soyadını kullanma izin talebi dilekçesi

8. Boşanma bilirkişi raporu, tanık beyanları ve esasa ilişkin beyan dilekçesi

9. Boşanma cevaba cevap ve delil dilekçesi (Aldatma- zina ve şiddetli geçimsizlik)

10. Boşanma dava dilekçesi (Çekişmeli)

11. Boşanma dava dilekçesi 2 (Çekişmeli)

12. Boşanma dava dilekçesi 3 (Aldatma- zina ve şiddetli geçimsizlik)

13. Boşanma davası yayın yasağı talepli dilekçe

14. Boşanma davaya cevap dilekçesi

15. Boşanma esas hakkında beyan dilekçesi

16. Boşanma tanık beyanları ve esas hakkında beyan dilekçesi

17. Boşanma tanık ifadeleri ve esas hakkında beyan dilekçesi

18. Boşanma tanıma ve tenfiz dava dilekçesi

19. Boşanma istinaf dilekçesi

20. Boşanma istinaf dilekçesi 2

21. Boşanma uzman raporu hakkında beyan dilekçesi

22. Çocuk yardım nafakası beyan dilekçesi

23. Mal paylaşımı dava dilekçesi

24. Mal paylaşımı replik dilekçesi

25. Nafaka indirim talepli dava dilekçesi

26. Nafaka indirim cevaba cevap dilekçesi

27. Nafaka beyan dilekçesi

28. Vasi tayini dava dilekçesi

29. Vasiyete itiraz dilekçesi

30. Vasiyetin iptali ve tenkis dava dilekçesi

31. Vasiyetin iptali ve tenkis duruşma öne alım dilekçesi

32. Velayet ve boşanma tanık beyanları hakkında ve esas hakkında beyan dilekçesi

33. Velayeti annede olan çocuğun soyadının değiştirilmesi dava dilekçesi

34. Velayeti kendisinde olan velinin yurtdışı çıkış izin talebi

35. Velayeti kendisinde olan velinin yurtdışı çıkış izin talebi (Tedbir)

36. Velayetin değiştirilmesi istinafa yanıt dilekçesi

37. Velayetin değiştirilmesi ve nafaka dava dilekçesi

B) ALACAK, TAZMİNAT, RÜCU DAVALARI VE SİGORTA HUKUKU

 1. Alacak davası istinafa yanıt dilekçesi
 2. Alacak davası yetkisizlik kararı istinaf dilekçesi
 3. Aracın pert olması nedeniyle sigorta bedelini talep davaya yanıt dilekçesi
 4. Araç hasarının şüpheli olması nedeniyle hasar tespit dilekçesi
 5. Araç maddi hasar sigorta rücuen tazminat dava dilekçesi
 6. Araç maddi hasar sigorta rücuen tazminat istinafa yanıt dilekçesi
 7. Araç satışında peşin satış ve ispat külfeti beyan dilekçesi
 8. Bankanın bilgi dışında çektiği paranın iadesi talepli dava dilekçesi
 9. Bankanın kusurundan kaynaklı tazminat davası cevaba cevap dilekçesi
 10. Bankanın müşterisinden haksız kestiği bedelin iadesi dava dilekçesi
 11. Bankanın müşterisinden haksız kestiği bedelin iadesi cevaba cevap dilekçesi
 12. Bankaya karşı maddi ve manevi tazminat dava dilekçesi
 13. Bankaya karşı maddi ve manevi tazminat cevaba cevap dilekçesi
 14. Bankaya karşı munzam zarar dava dilekçesi
 15. Bankaya karşı tazminat davasında rapor beyan dilekçesi
 16. Cari hesap alacağı itirazın iptali (ispat yükü) dava dilekçesi
 17. Cari hesap alacak davası dava dilekçesi (birleştirme talepli)
 18. Çalınan araç sigorta bedeli dava dilekçesi
 19. Darp nedeniyle tazminat dava dilekçesi
 20. Destekten yoksun kalma davaya yanıt dilekçesi
 21. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat cevaba cevap dilekçesi
 22. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat dava dilekçesi
 23. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat yanıt dilekçesi
  ve deliller
 24. Fatura itirazın iptali temyiz dilekçesi
 25. Fatura itirazın iptali rapora karşı beyan dilekçesi
 26. Fatura itirazın iptali istinaf dilekçesi
 27. Fatura konsinye mal itirazı itirazın iptali dava dilekçesi
 28. Fatura sebebiyle menfi tespit ve alacak dava dilekçesi
 29. Fatura sebebiyle menfi tespit ve alacak dava dilekçesi (2)
 30. Hakaret tehdit manevi tazminat beyan dilekçesi
 31. Haksız azil nedeniyle vekalet ücreti alacak dava dilekçesi
 32. Haksız haciz nedeniyle tazminat davaya yanıt dilekçesi
 33. Haksız haciz nedeniyle tazminat rapora itiraz dilekçesi
 34. Haksız haciz nedeniyle tazminat istinaf dilekçesi
 35. Haksız şikayet tazminat davası son beyanlar
 36. Haksız tahliye nedeniyle tazminat dava dilekçesi
 37. İhbar olunan sigorta yanıt dilekçesi
 38. İmza itirazı cevap dilekçesi ve delil listesi
 39. İrade dışında gerçekleşen bankacılık işlemi nedeniyle bankadan alacak davası delil ve replik dilekçesi
 40. İşgücü kaybı nedeniyle tazminat adli tıp raporuna beyan dilekçesi
 41. İtirazın iptali ek rapora beyan dilekçesi
 42. İtirazın iptali ek rapora beyan dilekçesi 2
 43. İtirazın iptali yanıt dilekçesi
 44. Kambiyo vasfında olmayan çek nedeniyle itirazın iptali dava dilekçesi
 45. Kambiyo vasfında olmayan senet nedeniyle itirazın iptali dava dilekçesi
 46. Kambiyo vasfında olmayan senet nedeniyle itirazın iptali replik dilekçesi
 47. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası rücu dava dilekçesi
 48. Kazanç kaybı nedeniyle alacak davası davalı rapora beyan dilekçesi
 49. Komisyon sözleşmesi nedeniyle itirazın iptali ek istinaf dilekçesi
 50. Komisyon sözleşmesi nedeniyle itirazın iptali istinaf dilekçesi
 51. Köpek saldırması nedeniyle tazminat dava dilekçesi
 52. Kredi güvence sigortası nedeniyle alacak davası davalı rapora beyan dilekçesi
 53. Maddi hata talepli dava temyiz dilekçesi
 54. Markaya tecavüzün önlenmesi maddi manevi tazminat dava dilekçesi
 55. Menfi tespit davasında alacaklıdan başkasına ifa sebebiyle beyan dilekçesi
 56. Menfi tespit esas hakkında ve rapora karşı beyan dilekçesi
 57. Menfi tespit dava dilekçesi
 58. Menfi tespit temyize yanıt dilekçesi
 59. Menfi tespit istinaf dilekçesi
 60. Senet nedeniyle menfi tespit davalı beyan dilekçesi
 61. Senet nedeniyle menfi tespit düplik dilekçesi
 62. Senet nedeniyle menfi tespit yanıt dilekçesi
 63. Sigorta rücuen tazminat itirazın iptali dava dilekçesi
 64. Silahla yaralama tazminat davası yanıt dilekçesi
 65. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle alacak dava dilekçesi
 66. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle kar mahrumiyeti ve manevi tazminat dava dilekçesi
 67. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle menfi tespit dava dilekçesi
 68. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle fesih alacak davası dava dilekçesi
 69. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat dava dilekçesi
 70. Şirket genel kurul iptali bilirkişi raporuna beyan dilekçesi
 71. Şirket tasfiyesiz fesih dava dilekçesi
 72. Şirket yöneticisine açılan sorumluluk davasına beyan dilekçesi
 73. Şirket yöneticisinin sorumluluğu nedeniyle tazminat dava dilekçesi
 74. Tasfiyenin iptali ve şirketin ihyası dava dilekçesi
 75. Tavzih talebi cevaba cevap dilekçesi
 76. Tazminat davası istinafa yanıt dilekçesi
 77. Tecavüz nedeniyle tazminat dava dilekçesi
 78. Tedbirin kaldırılması talebinin reddi müdürlük işlemini şikayet istinaf dilekçesi
 79. Tehdit hakaret manevi tazminat dava dilekçesi
 80. Tehdit hakaret manevi tazminat replik dilekçesi
 81. Teminat senedi menfi tespit dava dilekçesi
 82. Trafik kazası maddi manevi tazminat dava dilekçesi
 83. Trafik kazası manevi tazminat yanıt dilekçesi
 84. Trafik kazası tazminat cevaba cevap dilekçesi
 85. Trafik kazası tazminat davası rapor beyan dilekçesi
 86. Usulsüz tebligat nedeniyle şikayet cevap dilekçesi
 87. Usulsüz tebligat nedeniyle şikayet istinaf dilekçesi
 88. Yangın nedeniyle tazminat rücu dava dilekçesi

C) CEZA HUKUKU

1. Adam öldürme ve azmettirme savunma dilekçesi

2. Adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs sanık müdafii istinaf dilekçesi

3. Bilişim sistemleri ve bankayı vasıta kullanarak dolandırıcılık sanık müdafii istinaf dilekçesi

4. Cinsel istismar esasa ilişkin savunma dilekçesi

5. Darp hakaret zorla alıkoyma tehdit şikayet dilekçesi

6. Doktor hatası nedeniyle Adli Tıp raporuna sanık müdafii itiraz dilekçesi

7. Elektrik hırsızlığı savunma dilekçesi

8. Emniyeti suistimal hırsızlık sanık müdafii istinaf dilekçesi

9. Gasp sanık müdafii istinaf dilekçesi

10. Gerekçesiz ceza alt sınırdan uzaklaşma sanık müdafii istinaf dilekçesi

11. Görevi ihmal ve kötüye kullanma şikayet dilekçesi

12. Görevi kötüye kullanma esasa ilişkin savunma dilekçesi

13. Görevi kötüye kullanma savunma dilekçesi

14. Karşılıksız çek eski hale iade talepli dilekçe

15. Kasten adam öldürme esasa ilişkin savunma dilekçesi

16. Kasten adam öldürme esasa ilişkin savunma dilekçesi 2

17. Kavgaya el atmak savunma dilekçesi

18. Kişilik haklarının ihlali sanık müdafii istinaf dilekçesi

19. Nafaka ödememe nedeniyle icra ceza şikayet dilekçesi

20. Nitelikli dolandırıcılık esasa ilişkin savunma dilekçesi

21. Öldürmeye kalkışmak savunma dilekçesi

22. Resmi belgede sahtecilik tahliye talepli dilekçe

23. Resmi evrakta sahtecilik sanık müdafii istinaf dilekçesi

24. Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık şikayet dilekçesi

25. Resmi kayıtlarda sahtekarlık ve dolandırıcılık şikayet dilekçesi

26. Rüşvet esasa ilişkin savunma dilekçesi

27. Sahte belge düzenleme ve kullanma savunma dilekçesi

28. Sigorta şirketini dolandırmaya teşebbüs savunma dilekçesi

29. Tahliye talepli dilekçe

30. Tahliye talepli tutuklamaya itiraz dilekçesi

31. Tahliye talepli tutuklamaya itiraz dilekçesi 2

32. Tehdit Alıkoyma darp katılma talepli beyan dilekçesi

33. Tehdit şikayet dilekçesi

34. Trafik cezası itiraz dilekçesi (park yasağı)

35. Trafik cezası itiraz (OGS)

36. Trafik cezası itiraz ek beyan

37. Tutuklama kararının kaldırılması talepli dilekçe

38. Tutuklu kalınan sürenin mahsubu talepli dilekçe

39. Yağma duruşma talepli sanık müdafii istinaf dilekçesi

40. Yağma esasa ilişkin savunma dilekçesi

41. Yağma mütalaaya karşı beyan ve esasa ilişkin savunma dilekçesi

42. Yağma tahliye talepli savunma dilekçesi

43. Zimmet tevsii tahkikat ve tahliye talepli bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

D) GAYRİMENKUL HUKUKU

1. 2B Tapu iptali ve tescil temyiz dilekçesi

2. 3091 sayılı yasa gereğince tahliye dilekçesi

3. Ecrimisil bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi

4. Ecrimisil bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi 2

5. Ecrimisil bilirkişi raporuna ve esasa ilişkin beyan dilekçesi

6. Ecrimisil ve kira geliri alacak dava dilekçesi

7. Ecrimisil istinaf dilekçesi

8. Ecrimisil ve kira geliri dava dilekçesi

9. Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil dava dilekçesi

10. Eski hale getirme ve manevi tazminat dava dilekçesi

11. Gayrimenkul satış sözleşmesine aykırılık sebebiyle tazminat dava dilekçesi

12. Gayrimenkul satış vaadine dayalı tapu iptali tescil istinaf dilekçesi

13. Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamın kesinleşmeden icraya konamayacağı sebebiyle takibin iptali istinafa yanıt dilekçesi

14. Hakimin bozma kararına uyma kararıyla bağlı olmasının istisnaları beyan dilekçesi

15. Haksız işgal delil tespiti dilekçesi

16. Hileye dayalı tapu iptali tescil davası cevap dilekçesi

17. İcra takibi ve tahliye kararı nedeniyle menfi tespit davası cevap dilekçesi

18. İnşaat sözleşmesine dayalı tazminat davası bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

19. İtirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesi

20. İzaleyi şüyu bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

21. İzaleyi şüyu ek bilirkişi raporuna beyan ve itiraz dilekçesi

22. Kamulaştırma bedelinin artırılması karşı dava dilekçesi

23. Kamulaştırmasız elatma dava dilekçesi

24. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tazminat dava dilekçesi

25. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tespit ve alacak dava dilekçesi

26. Kira alacağı itirazın iptali beyan dilekçesi

27. Kira alacağı itirazın iptali istinafa yanıt dilekçesi

28. Kira alacağı itirazın kaldırılması dava dilekçesi

29. Kira alacağı menfi tespit dava dilekçesine yanıt dilekçesi

30. Kira tespit ıslah dilekçesi

31. Kira tespit istinaf dilekçesi

32. Kira tespit istinafa yanıt dilekçesi

33. Kira uyarlama davası düplik dilekçesi

34. Miras taksim sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescil dava dilekçesi

35. Müdahalenin meni bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

36. Ortak alana müdahale dava dilekçesi

37. Ortak alana müdahale tespit dilekçesi

38. Satış vaadine dayalı tapu iptali tescil bilirkişi raporuna ve davanın esasına dair beyan dilekçesi

39. Satış Vaadine dayalı tapu iptali ve tescil ıslah talebinin reddi beyan dilekçesi

40. Satış Vaadine dayalı tapu iptali ve tescil tanık ifadelerine karşı beyan dilekçesi

41. Şüfa davası temyiz dilekçesi

42. Şüfa davası istinaf dilekçesi

43. Tapu iptali tenkis miras nedeniyle istihkak davası replik dilekçesi

44. Tasarrufun iptali dava dilekçesi

45. Tasarrufun iptali inanç sözleşmesi cevap dilekçesi

46. Zilyetliğe dayalı tescil istinaf dilekçesi

E) İDARE HUKUKU

1. Encümen kararının iptali dava dilekçesi

2. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi

3. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi 2

4. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi 3

5. Görevden alma idari işlemin iptali dava dilekçesi

6. Görevden alma idari işlemin iptali YD talebinin reddine itiraz dilekçesi

7. İdari işlemin iptali usuli eksiklik nedeniyle reddedilen dava dilekçesi

8. İdari para cezasının iptali istinafa yanıt dilekçesi

9. Off shore hesabındaki paranın tahsili ara karar gereği beyan dilekçesi

10. Off shore hesabındaki paranın tahsili cevaba cevap dilekçesi

11. Off shore hesabındaki paranın tahsili istinaf dilekçesi

12. YD talepli görevden alma idari işlemin iptali dava dilekçesi

13. YD talepli idari işlemin iptali dava dilekçesi

14. YD talepli idari para cezasının iptali istinaf dilekçesi

15. YD talepli ödeme emrinin iptali temyiz dilekçesi

F) İHTARNAMELER

1. Acentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azli ihtar

2. Bankanın haksız eyleminden dolayı tazminat ihtarı

3. Fatura ve cari hesap alacağı ihtar

4. Haksız rekabet ihtara yanıt

5. Haksız rekabetin durdurulması ihtar

6. Haksız rekabetin durdurulması ihtar 2

7. Hisse devri ve ortaklıktan çıkma talebi ihtar

8. İhtara cevap ve karşı ihtar

9. İhtiyaç sebebiyle tahliye ve kira artışı ihtar

10. İşe devamsızlık nedeniyle ihtar

11. İşe iade talepli ihtar

12. Kesinleşen mahkeme kararına göre işe iade ihtar

13. Kira alacağı ihtar

14. Kira ve fatura alacağı ihtar

15. Satın alınan taşınmazdaki ayıp ihtarı

16. Satın alınan taşınmazın teslim edilmemesi nedeniyle kira talepli ihtar

17. Sigorta acentesi makbuzların iadesi ihtar

18. Sigorta acentesi poliçelerin iadesi ihtar

19. Sözleşmenin feshi ve teminatın iadesi ihtar

G) İŞ HUKUKU

1. Ara karardan rücu ile emsal ücret araştırması yapılması talepli dilekçe

2. Emsal ücret araştırması için gereken bilgilerin sunulduğu dilekçe

3. Emsal ücret araştırması işçi vekili talebi

4. Emsal ücret araştırması yanıtlarının beklenmesi nedeniyle ara karardan rücu talepli dilekçe

5. Gerçek maaş üzerinden hizmet tespiti dava dilekçesi

6. Hatalı onama kararındaki maddi hatanın düzeltilmesi talepli dilekçe

7. Hizmet tespiti işveren vekili bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi

8. Hizmet tespiti işveren vekili istinaf dilekçesi

9. İş kazası nedeniyle tazminat davası işveren vekili cevap dilekçesi

10. İş kazası nedeniyle tazminat davası kusur raporuna karşı işveren vekili beyan dilekçesi

11. İş kazası nedeniyle tazminat davası kusur raporuna karşı işveren vekili beyan dilekçesi 2

12. İşçilik alacağı bozma sonrası işveren vekili bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

13. İşçilik alacağı cevap dilekçesi ve delil listesi

14. İşçilik alacağı davası işveren vekili olarak istinaf dilekçesi

15. İşçilik alacağı davası işveren vekilinin işe davetle ilgili beyan dilekçesi

16. İşçilik alacağı davaya cevap dilekçesi

17. İşçilik alacağı davaya cevap ve delil listesi

18. İşçilik alacağı işçi vekili olarak bilirkişi raporuna ve davanın esasına beyan dilekçesi

19. İşçilik alacağı işçinin haklı fesih nedenleri işveren vekili esas hakkında beyan dilekçesi

20. İşçilik alacağı işveren bilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz dilekçesi

21. İşçilik alacağı işveren vekili bilirkişi raporuna itiraz ile bozma yönünde ek rapor alınması talepli dilekçe

22. İşçilik alacağı işveren vekili bilirkişi raporuna itiraz ve ek rapor alınması talepli dilekçe

23. İşçilik alacağı işveren vekili bozma sonrası beyan dilekçesi

24. İşçilik alacağı işveren vekili düplik dilekçesi

25. İşçilik alacağı işveren vekili ek bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

26. İşçilik alacağı işveren vekili ek rapor talepli bilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz dilekçesi

27. İşçilik alacağı işveren vekili olarak bilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz ile ek rapor talepli dilekçe

28. İşçilik alacağı işveren vekili olarak bilirkişi raporuna ve tanık ifadelerine beyan dilekçesi

29. İşçilik alacağı işveren vekili temyiz dilekçesi

30.

 • Açıklama
  • KULLANIM KILAVUZU

   DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

   HAZIRLAMA VE İNCELEME REHBERİ

   (AVUKATIN EL KİTABI)

   İNTERNET DESTEKLİ

   (Türkiye'nin İlk İnovatif Hukuk Kitabı)

   (Dilekçe örneklerinin word formatına internet olan her yerden ulaşabilirsiniz!)

   Satın aldığınız iş bu kitap Aristo YAYINEVİ Dilekçe Modül Sistemi ile entegre olarak çalışmakta olup, kitabı satın aldıktan sonra sistemi ÜCRETSİZ olarak kullanabilirsiniz.

   Sistemdilekce.aristoyayinevi.comadresinde aktif olmakla birlikte, kitap ekinde verilenkart üzerindebelirtilen lisans kodunuzu sisteminizi aktif edebilirsiniz. Sonrasında kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Böylece dilekçe örneklerinin word formatta ulaşım sağlayabileceksiniz.

   Modül IP Denetleme sistemi ile kontrol edilmekte olup, Gizlilik ve Kullanım Kuralları çerçevesinde aykırı kullanım tespiti halinde lisans kodunuz iptal edilebilir.

   Sistem Adresi :dilekce.aristoyayinevi.com

   Önemli Not :Bahsi geçen Dilekçe Modül sistemi yayın basım tarihinden itibaren 3 yıl boyunca aktif kalmayı taahhüt eder. 9786057615749 ISBN numaralı kitabın basım tarihi Aralık 2019 olarak baz alınmıştır.

   ÖRNEK DİLEKÇELER
   A) AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU
   1. 4320 Sayılı Yasa gereği tedbir başvurusu dilekçesi

   2. Aile konutu cevap dilekçesi ve deliller

   3. Aile konutu üzerindeki ipoteğin iptali dava dilekçesi

   4. Anlaşmalı Boşanma

   5. Anlaşmalı Boşanma (Davacı asil)

   6. Anlaşmalı Boşanma Protokol sunumu

   7. Boşandığı eşin soyadını kullanma izin talebi dilekçesi

   8. Boşanma bilirkişi raporu, tanık beyanları ve esasa ilişkin beyan dilekçesi

   9. Boşanma cevaba cevap ve delil dilekçesi (Aldatma- zina ve şiddetli geçimsizlik)

   10. Boşanma dava dilekçesi (Çekişmeli)

   11. Boşanma dava dilekçesi 2 (Çekişmeli)

   12. Boşanma dava dilekçesi 3 (Aldatma- zina ve şiddetli geçimsizlik)

   13. Boşanma davası yayın yasağı talepli dilekçe

   14. Boşanma davaya cevap dilekçesi

   15. Boşanma esas hakkında beyan dilekçesi

   16. Boşanma tanık beyanları ve esas hakkında beyan dilekçesi

   17. Boşanma tanık ifadeleri ve esas hakkında beyan dilekçesi

   18. Boşanma tanıma ve tenfiz dava dilekçesi

   19. Boşanma istinaf dilekçesi

   20. Boşanma istinaf dilekçesi 2

   21. Boşanma uzman raporu hakkında beyan dilekçesi

   22. Çocuk yardım nafakası beyan dilekçesi

   23. Mal paylaşımı dava dilekçesi

   24. Mal paylaşımı replik dilekçesi

   25. Nafaka indirim talepli dava dilekçesi

   26. Nafaka indirim cevaba cevap dilekçesi

   27. Nafaka beyan dilekçesi

   28. Vasi tayini dava dilekçesi

   29. Vasiyete itiraz dilekçesi

   30. Vasiyetin iptali ve tenkis dava dilekçesi

   31. Vasiyetin iptali ve tenkis duruşma öne alım dilekçesi

   32. Velayet ve boşanma tanık beyanları hakkında ve esas hakkında beyan dilekçesi

   33. Velayeti annede olan çocuğun soyadının değiştirilmesi dava dilekçesi

   34. Velayeti kendisinde olan velinin yurtdışı çıkış izin talebi

   35. Velayeti kendisinde olan velinin yurtdışı çıkış izin talebi (Tedbir)

   36. Velayetin değiştirilmesi istinafa yanıt dilekçesi

   37. Velayetin değiştirilmesi ve nafaka dava dilekçesi

   B) ALACAK, TAZMİNAT, RÜCU DAVALARI VE SİGORTA HUKUKU

   1. Alacak davası istinafa yanıt dilekçesi
   2. Alacak davası yetkisizlik kararı istinaf dilekçesi
   3. Aracın pert olması nedeniyle sigorta bedelini talep davaya yanıt dilekçesi
   4. Araç hasarının şüpheli olması nedeniyle hasar tespit dilekçesi
   5. Araç maddi hasar sigorta rücuen tazminat dava dilekçesi
   6. Araç maddi hasar sigorta rücuen tazminat istinafa yanıt dilekçesi
   7. Araç satışında peşin satış ve ispat külfeti beyan dilekçesi
   8. Bankanın bilgi dışında çektiği paranın iadesi talepli dava dilekçesi
   9. Bankanın kusurundan kaynaklı tazminat davası cevaba cevap dilekçesi
   10. Bankanın müşterisinden haksız kestiği bedelin iadesi dava dilekçesi
   11. Bankanın müşterisinden haksız kestiği bedelin iadesi cevaba cevap dilekçesi
   12. Bankaya karşı maddi ve manevi tazminat dava dilekçesi
   13. Bankaya karşı maddi ve manevi tazminat cevaba cevap dilekçesi
   14. Bankaya karşı munzam zarar dava dilekçesi
   15. Bankaya karşı tazminat davasında rapor beyan dilekçesi
   16. Cari hesap alacağı itirazın iptali (ispat yükü) dava dilekçesi
   17. Cari hesap alacak davası dava dilekçesi (birleştirme talepli)
   18. Çalınan araç sigorta bedeli dava dilekçesi
   19. Darp nedeniyle tazminat dava dilekçesi
   20. Destekten yoksun kalma davaya yanıt dilekçesi
   21. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat cevaba cevap dilekçesi
   22. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat dava dilekçesi
   23. Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat yanıt dilekçesi
    ve deliller
   24. Fatura itirazın iptali temyiz dilekçesi
   25. Fatura itirazın iptali rapora karşı beyan dilekçesi
   26. Fatura itirazın iptali istinaf dilekçesi
   27. Fatura konsinye mal itirazı itirazın iptali dava dilekçesi
   28. Fatura sebebiyle menfi tespit ve alacak dava dilekçesi
   29. Fatura sebebiyle menfi tespit ve alacak dava dilekçesi (2)
   30. Hakaret tehdit manevi tazminat beyan dilekçesi
   31. Haksız azil nedeniyle vekalet ücreti alacak dava dilekçesi
   32. Haksız haciz nedeniyle tazminat davaya yanıt dilekçesi
   33. Haksız haciz nedeniyle tazminat rapora itiraz dilekçesi
   34. Haksız haciz nedeniyle tazminat istinaf dilekçesi
   35. Haksız şikayet tazminat davası son beyanlar
   36. Haksız tahliye nedeniyle tazminat dava dilekçesi
   37. İhbar olunan sigorta yanıt dilekçesi
   38. İmza itirazı cevap dilekçesi ve delil listesi
   39. İrade dışında gerçekleşen bankacılık işlemi nedeniyle bankadan alacak davası delil ve replik dilekçesi
   40. İşgücü kaybı nedeniyle tazminat adli tıp raporuna beyan dilekçesi
   41. İtirazın iptali ek rapora beyan dilekçesi
   42. İtirazın iptali ek rapora beyan dilekçesi 2
   43. İtirazın iptali yanıt dilekçesi
   44. Kambiyo vasfında olmayan çek nedeniyle itirazın iptali dava dilekçesi
   45. Kambiyo vasfında olmayan senet nedeniyle itirazın iptali dava dilekçesi
   46. Kambiyo vasfında olmayan senet nedeniyle itirazın iptali replik dilekçesi
   47. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası rücu dava dilekçesi
   48. Kazanç kaybı nedeniyle alacak davası davalı rapora beyan dilekçesi
   49. Komisyon sözleşmesi nedeniyle itirazın iptali ek istinaf dilekçesi
   50. Komisyon sözleşmesi nedeniyle itirazın iptali istinaf dilekçesi
   51. Köpek saldırması nedeniyle tazminat dava dilekçesi
   52. Kredi güvence sigortası nedeniyle alacak davası davalı rapora beyan dilekçesi
   53. Maddi hata talepli dava temyiz dilekçesi
   54. Markaya tecavüzün önlenmesi maddi manevi tazminat dava dilekçesi
   55. Menfi tespit davasında alacaklıdan başkasına ifa sebebiyle beyan dilekçesi
   56. Menfi tespit esas hakkında ve rapora karşı beyan dilekçesi
   57. Menfi tespit dava dilekçesi
   58. Menfi tespit temyize yanıt dilekçesi
   59. Menfi tespit istinaf dilekçesi
   60. Senet nedeniyle menfi tespit davalı beyan dilekçesi
   61. Senet nedeniyle menfi tespit düplik dilekçesi
   62. Senet nedeniyle menfi tespit yanıt dilekçesi
   63. Sigorta rücuen tazminat itirazın iptali dava dilekçesi
   64. Silahla yaralama tazminat davası yanıt dilekçesi
   65. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle alacak dava dilekçesi
   66. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle kar mahrumiyeti ve manevi tazminat dava dilekçesi
   67. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle menfi tespit dava dilekçesi
   68. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle fesih alacak davası dava dilekçesi
   69. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat dava dilekçesi
   70. Şirket genel kurul iptali bilirkişi raporuna beyan dilekçesi
   71. Şirket tasfiyesiz fesih dava dilekçesi
   72. Şirket yöneticisine açılan sorumluluk davasına beyan dilekçesi
   73. Şirket yöneticisinin sorumluluğu nedeniyle tazminat dava dilekçesi
   74. Tasfiyenin iptali ve şirketin ihyası dava dilekçesi
   75. Tavzih talebi cevaba cevap dilekçesi
   76. Tazminat davası istinafa yanıt dilekçesi
   77. Tecavüz nedeniyle tazminat dava dilekçesi
   78. Tedbirin kaldırılması talebinin reddi müdürlük işlemini şikayet istinaf dilekçesi
   79. Tehdit hakaret manevi tazminat dava dilekçesi
   80. Tehdit hakaret manevi tazminat replik dilekçesi
   81. Teminat senedi menfi tespit dava dilekçesi
   82. Trafik kazası maddi manevi tazminat dava dilekçesi
   83. Trafik kazası manevi tazminat yanıt dilekçesi
   84. Trafik kazası tazminat cevaba cevap dilekçesi
   85. Trafik kazası tazminat davası rapor beyan dilekçesi
   86. Usulsüz tebligat nedeniyle şikayet cevap dilekçesi
   87. Usulsüz tebligat nedeniyle şikayet istinaf dilekçesi
   88. Yangın nedeniyle tazminat rücu dava dilekçesi

   C) CEZA HUKUKU

   1. Adam öldürme ve azmettirme savunma dilekçesi

   2. Adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs sanık müdafii istinaf dilekçesi

   3. Bilişim sistemleri ve bankayı vasıta kullanarak dolandırıcılık sanık müdafii istinaf dilekçesi

   4. Cinsel istismar esasa ilişkin savunma dilekçesi

   5. Darp hakaret zorla alıkoyma tehdit şikayet dilekçesi

   6. Doktor hatası nedeniyle Adli Tıp raporuna sanık müdafii itiraz dilekçesi

   7. Elektrik hırsızlığı savunma dilekçesi

   8. Emniyeti suistimal hırsızlık sanık müdafii istinaf dilekçesi

   9. Gasp sanık müdafii istinaf dilekçesi

   10. Gerekçesiz ceza alt sınırdan uzaklaşma sanık müdafii istinaf dilekçesi

   11. Görevi ihmal ve kötüye kullanma şikayet dilekçesi

   12. Görevi kötüye kullanma esasa ilişkin savunma dilekçesi

   13. Görevi kötüye kullanma savunma dilekçesi

   14. Karşılıksız çek eski hale iade talepli dilekçe

   15. Kasten adam öldürme esasa ilişkin savunma dilekçesi

   16. Kasten adam öldürme esasa ilişkin savunma dilekçesi 2

   17. Kavgaya el atmak savunma dilekçesi

   18. Kişilik haklarının ihlali sanık müdafii istinaf dilekçesi

   19. Nafaka ödememe nedeniyle icra ceza şikayet dilekçesi

   20. Nitelikli dolandırıcılık esasa ilişkin savunma dilekçesi

   21. Öldürmeye kalkışmak savunma dilekçesi

   22. Resmi belgede sahtecilik tahliye talepli dilekçe

   23. Resmi evrakta sahtecilik sanık müdafii istinaf dilekçesi

   24. Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık şikayet dilekçesi

   25. Resmi kayıtlarda sahtekarlık ve dolandırıcılık şikayet dilekçesi

   26. Rüşvet esasa ilişkin savunma dilekçesi

   27. Sahte belge düzenleme ve kullanma savunma dilekçesi

   28. Sigorta şirketini dolandırmaya teşebbüs savunma dilekçesi

   29. Tahliye talepli dilekçe

   30. Tahliye talepli tutuklamaya itiraz dilekçesi

   31. Tahliye talepli tutuklamaya itiraz dilekçesi 2

   32. Tehdit Alıkoyma darp katılma talepli beyan dilekçesi

   33. Tehdit şikayet dilekçesi

   34. Trafik cezası itiraz dilekçesi (park yasağı)

   35. Trafik cezası itiraz (OGS)

   36. Trafik cezası itiraz ek beyan

   37. Tutuklama kararının kaldırılması talepli dilekçe

   38. Tutuklu kalınan sürenin mahsubu talepli dilekçe

   39. Yağma duruşma talepli sanık müdafii istinaf dilekçesi

   40. Yağma esasa ilişkin savunma dilekçesi

   41. Yağma mütalaaya karşı beyan ve esasa ilişkin savunma dilekçesi

   42. Yağma tahliye talepli savunma dilekçesi

   43. Zimmet tevsii tahkikat ve tahliye talepli bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

   D) GAYRİMENKUL HUKUKU

   1. 2B Tapu iptali ve tescil temyiz dilekçesi

   2. 3091 sayılı yasa gereğince tahliye dilekçesi

   3. Ecrimisil bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi

   4. Ecrimisil bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi 2

   5. Ecrimisil bilirkişi raporuna ve esasa ilişkin beyan dilekçesi

   6. Ecrimisil ve kira geliri alacak dava dilekçesi

   7. Ecrimisil istinaf dilekçesi

   8. Ecrimisil ve kira geliri dava dilekçesi

   9. Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil dava dilekçesi

   10. Eski hale getirme ve manevi tazminat dava dilekçesi

   11. Gayrimenkul satış sözleşmesine aykırılık sebebiyle tazminat dava dilekçesi

   12. Gayrimenkul satış vaadine dayalı tapu iptali tescil istinaf dilekçesi

   13. Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamın kesinleşmeden icraya konamayacağı sebebiyle takibin iptali istinafa yanıt dilekçesi

   14. Hakimin bozma kararına uyma kararıyla bağlı olmasının istisnaları beyan dilekçesi

   15. Haksız işgal delil tespiti dilekçesi

   16. Hileye dayalı tapu iptali tescil davası cevap dilekçesi

   17. İcra takibi ve tahliye kararı nedeniyle menfi tespit davası cevap dilekçesi

   18. İnşaat sözleşmesine dayalı tazminat davası bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

   19. İtirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesi

   20. İzaleyi şüyu bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

   21. İzaleyi şüyu ek bilirkişi raporuna beyan ve itiraz dilekçesi

   22. Kamulaştırma bedelinin artırılması karşı dava dilekçesi

   23. Kamulaştırmasız elatma dava dilekçesi

   24. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tazminat dava dilekçesi

   25. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tespit ve alacak dava dilekçesi

   26. Kira alacağı itirazın iptali beyan dilekçesi

   27. Kira alacağı itirazın iptali istinafa yanıt dilekçesi

   28. Kira alacağı itirazın kaldırılması dava dilekçesi

   29. Kira alacağı menfi tespit dava dilekçesine yanıt dilekçesi

   30. Kira tespit ıslah dilekçesi

   31. Kira tespit istinaf dilekçesi

   32. Kira tespit istinafa yanıt dilekçesi

   33. Kira uyarlama davası düplik dilekçesi

   34. Miras taksim sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescil dava dilekçesi

   35. Müdahalenin meni bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

   36. Ortak alana müdahale dava dilekçesi

   37. Ortak alana müdahale tespit dilekçesi

   38. Satış vaadine dayalı tapu iptali tescil bilirkişi raporuna ve davanın esasına dair beyan dilekçesi

   39. Satış Vaadine dayalı tapu iptali ve tescil ıslah talebinin reddi beyan dilekçesi

   40. Satış Vaadine dayalı tapu iptali ve tescil tanık ifadelerine karşı beyan dilekçesi

   41. Şüfa davası temyiz dilekçesi

   42. Şüfa davası istinaf dilekçesi

   43. Tapu iptali tenkis miras nedeniyle istihkak davası replik dilekçesi

   44. Tasarrufun iptali dava dilekçesi

   45. Tasarrufun iptali inanç sözleşmesi cevap dilekçesi

   46. Zilyetliğe dayalı tescil istinaf dilekçesi

   E) İDARE HUKUKU

   1. Encümen kararının iptali dava dilekçesi

   2. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi

   3. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi 2

   4. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi 3

   5. Görevden alma idari işlemin iptali dava dilekçesi

   6. Görevden alma idari işlemin iptali YD talebinin reddine itiraz dilekçesi

   7. İdari işlemin iptali usuli eksiklik nedeniyle reddedilen dava dilekçesi

   8. İdari para cezasının iptali istinafa yanıt dilekçesi

   9. Off shore hesabındaki paranın tahsili ara karar gereği beyan dilekçesi

   10. Off shore hesabındaki paranın tahsili cevaba cevap dilekçesi

   11. Off shore hesabındaki paranın tahsili istinaf dilekçesi

   12. YD talepli görevden alma idari işlemin iptali dava dilekçesi

   13. YD talepli idari işlemin iptali dava dilekçesi

   14. YD talepli idari para cezasının iptali istinaf dilekçesi

   15. YD talepli ödeme emrinin iptali temyiz dilekçesi

   F) İHTARNAMELER

   1. Acentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azli ihtar

   2. Bankanın haksız eyleminden dolayı tazminat ihtarı

   3. Fatura ve cari hesap alacağı ihtar

   4. Haksız rekabet ihtara yanıt

   5. Haksız rekabetin durdurulması ihtar

   6. Haksız rekabetin durdurulması ihtar 2

   7. Hisse devri ve ortaklıktan çıkma talebi ihtar

   8. İhtara cevap ve karşı ihtar

   9. İhtiyaç sebebiyle tahliye ve kira artışı ihtar

   10. İşe devamsızlık nedeniyle ihtar

   11. İşe iade talepli ihtar

   12. Kesinleşen mahkeme kararına göre işe iade ihtar

   13. Kira alacağı ihtar

   14. Kira ve fatura alacağı ihtar

   15. Satın alınan taşınmazdaki ayıp ihtarı

   16. Satın alınan taşınmazın teslim edilmemesi nedeniyle kira talepli ihtar

   17. Sigorta acentesi makbuzların iadesi ihtar

   18. Sigorta acentesi poliçelerin iadesi ihtar

   19. Sözleşmenin feshi ve teminatın iadesi ihtar

   G) İŞ HUKUKU

   1. Ara karardan rücu ile emsal ücret araştırması yapılması talepli dilekçe

   2. Emsal ücret araştırması için gereken bilgilerin sunulduğu dilekçe

   3. Emsal ücret araştırması işçi vekili talebi

   4. Emsal ücret araştırması yanıtlarının beklenmesi nedeniyle ara karardan rücu talepli dilekçe

   5. Gerçek maaş üzerinden hizmet tespiti dava dilekçesi

   6. Hatalı onama kararındaki maddi hatanın düzeltilmesi talepli dilekçe

   7. Hizmet tespiti işveren vekili bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi

   8. Hizmet tespiti işveren vekili istinaf dilekçesi

   9. İş kazası nedeniyle tazminat davası işveren vekili cevap dilekçesi

   10. İş kazası nedeniyle tazminat davası kusur raporuna karşı işveren vekili beyan dilekçesi

   11. İş kazası nedeniyle tazminat davası kusur raporuna karşı işveren vekili beyan dilekçesi 2

   12. İşçilik alacağı bozma sonrası işveren vekili bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

   13. İşçilik alacağı cevap dilekçesi ve delil listesi

   14. İşçilik alacağı davası işveren vekili olarak istinaf dilekçesi

   15. İşçilik alacağı davası işveren vekilinin işe davetle ilgili beyan dilekçesi

   16. İşçilik alacağı davaya cevap dilekçesi

   17. İşçilik alacağı davaya cevap ve delil listesi

   18. İşçilik alacağı işçi vekili olarak bilirkişi raporuna ve davanın esasına beyan dilekçesi

   19. İşçilik alacağı işçinin haklı fesih nedenleri işveren vekili esas hakkında beyan dilekçesi

   20. İşçilik alacağı işveren bilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz dilekçesi

   21. İşçilik alacağı işveren vekili bilirkişi raporuna itiraz ile bozma yönünde ek rapor alınması talepli dilekçe

   22. İşçilik alacağı işveren vekili bilirkişi raporuna itiraz ve ek rapor alınması talepli dilekçe

   23. İşçilik alacağı işveren vekili bozma sonrası beyan dilekçesi

   24. İşçilik alacağı işveren vekili düplik dilekçesi

   25. İşçilik alacağı işveren vekili ek bilirkişi raporuna beyan dilekçesi

   26. İşçilik alacağı işveren vekili ek rapor talepli bilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz dilekçesi

   27. İşçilik alacağı işveren vekili olarak bilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz ile ek rapor talepli dilekçe

   28. İşçilik alacağı işveren vekili olarak bilirkişi raporuna ve tanık ifadelerine beyan dilekçesi

   29. İşçilik alacağı işveren vekili temyiz dilekçesi

   30.

   Stok Kodu
   :
   9786057615749
   Boyut
   :
   16 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   1100
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   80 gr. Ivory
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat