Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat - 1. Baskı Aristo Yayınevi Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat - 1. Baskı Aristo Yayınevi

Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat - 1. Baskı(Kartel Tazminatı) Davası Rehberi

Liste Fiyatı : 23,00
9786058441897
362085
Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat - 1. Baskı
Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat - 1. Baskı (Kartel Tazminatı) Davası Rehberi
23.00

I. TANIMLAR
1) Mevduat Nedir?
2) Kredi Nedir?
3) Konut Kredisi Refinansmanı Nedir?
4) Kredi Kartı Nedir?
5) Mevduat Bankası Nedir?
6) Katılım Bankası Nedir?
7) Kalkınma ve Yatırım Bankası Nedir?
8) Yıllık Kart Ücreti Nedir?
9) Nakit Çekim Ücreti Nedir?
10) Limit Aşım Ücreti Nedir?
11) İşlem Ücreti Nedir?
12) Üye İşyeri Komisyonu Nedir?
13) Gecikme Bildirim Ücreti Nedir?
14) Gecikme Faizi Nedir?
15) Nakit Avans Faizi Nedir?
16) Akdi Faiz Nedir?
17) Kartel Nedir?

II. REKABET KURULU'NUN“KARTEL TESPİTİ” KARARININ İÇERİĞİ

18) Rekabet Kurulu'nun Verdiği Karara Nasıl Ulaşılabilir?
19) Rekabet Kurulu Soruşturması Hangi Tarihler Arasında Gerçekleşmiştir?
20) Hangi Tarihler Arasında Kartel Oluşturulmuştur?
21) Hangi Bankacılık Hizmetlerinde Kartel Oluşturulmuştur?
22) Kredili Mevduat Hesapları (KMH) Bakımından da Kartel Söz Konusu mudur?
23) Rekabet Kurulu Hangi Mevzuata Dayanarak Bu Kararı Vermiştir?
24) Kartel Oluşturan Bankalar Ne Kadar Para Cezası Almışlardır?
25) Oniki Bankanın Karteli Piyasayı Nasıl Etkilemiş Olabilir?
26) Kartel Oluşturulan Tarihler Arasında Kredi Hizmetlerinin Dağılımı Nasıldır?
27) Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Nasıl Belirlenmelidir?
28) Kartel Kararına Konu İlgili Ürün Pazarı Nedir?
29) Kartel Kararına Konu İlgili Coğrafi Pazar Neresidir?
30) Kartel Kararına Dayanak Delillerin Değerlendirilmesi Hangi İlke ve Usuller Çerçevesinde Gerçekleştirilmiştir?
31) Rekabet Kurulu Elde Ettiği Deliller Hakkında Nasıl Bir Değerlendirme ve Araştırma Yapmıştır?
32) Kartel Tespiti Kararının Gerekçesi ve Hukuki Dayanağı Nedir?

III. KURUL KARARININ İPTALİ TALEPLERİ VE SONUÇLARI
33) Bankaların, Rekabet Kurulu Kararının İptali İçin Başvurdukları Yargı Yolları Var mıdır?
34) İlk Derece Mahkemesinin Gerekçeli Kararının İçeriği Nedir?
35) Danıştay'ın Gerekçeli Kararının İçeriği Nedir?

IV. ONİKİ BANKAYA KARŞI ÜÇ KAT TAZMİNAT (KARTEL TAZMİNATI) DAVASI

36) Hukuki Dayanak Nedir?
37) Dava Şartları Nelerdir?
38) Davanın Amacı Nedir?
39) Hâkim, Üç Kat Tazminata Hükmetmek Zorunda mıdır?
40) Kimler Dava Açabilir?
41) Oniki Banka Dışındaki Bankaların Müşterileri de Tazminat Talep Edebilirler mi?
42) Kimlere Karşı Dava Açılabilir?
43) Hukuki Sebep Nedir?
44) Hangi Zararların Tazmini Talep Edilebilir?
45) Zarar Nasıl Hesaplanır ve Nasıl İspat Edilir?
46) Görevli ve Yetkili Mahkemeler Neresidir?
47) Oniki Bankanın Hepsi, 21.08.2007 Ve 22.09.2011 Tarihleri Arasında Kalan Sürenin Tamamı ve Belirtilen Bütün Hizmetler Bakımından Sorumlu mudur?
48) Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?
49) Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?
50) Ne Kadar Tazminat Kazanılabilir? Tazminat Nasıl Hesaplanacaktır?
51) Ne Kadar Harç veya Masraf Yatırmak Gerekir?
52) Rekabet Kurulu Kararı Kesinleşmeden Dava Açılabilir miydi?
53) Kartel Tespiti Aynı Zamanda Bir Suç Teşkil Eder mi?

Değerli okuyucular,


Bildiğiniz gibi, on iki bankaya karşı üç kat tazminat davasıhakkında, Danıştay kararı ilan edildikten sonra ilk defa tarafımca yüksek sesle ve medya yoluyla dile getirilerek, kamuoyunun bilgiye erişimi sağlanmıştır. Oldukça ilgi gören bu bilgi, gün geçtikçe yayılmakta ve duyduğum kadarıyla her geçen gün bu konuda açılan dava sayısı artmaktadır.

Umarım, hem meslektaşlarıma hem halkıma bu konuda faydalı olabilmişimdir. Elinizde tuttuğunuz bu kitap ise, şahsımın uygulamaya dönük bilgilerinin Sayın Prof. Dr. Şebnem Akipek ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Nagehan Kırkbeşoğlu'nun değerli teorik bilgileri ile harmanlanarak, bilhassa karar verici hâkimler ile uygulayıcı avukatlara ışık tutmasıve olabildiğince doğru kararlara ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Rekabet Kurulu'nun, rekabet hukukuna hâkim ilkeler doğrultusunda verilmiş olan karar, bu ilkelere hâkim olmayan kişiler elinde yanlış yorumlanabilmekte ve farklı sonuçlara ulaşılabilmektedir. İşte bu bakımdan, bütün hukukçuların, en kestirme yoldan doğru bilgiye ulaşabilecekleri bir rehberin oluşturulması hayati öneme sahipgözükmüştür. Bu önem doğrultusunda, olabildiğince basit bir dille hazırlamaya çalıştığımız elinizdeki rehber kitabın bütün hukuk camiasına ve kamuoyuna fayda getirmesini temenni ederim.

Rekabet savunuculuğu ve tüketici refahı kavramları doğrultusunda,bütün dünyanın yakından izlemekte olduğu ve dahi izleyeceğiişbu tazminat davaları sürecinin ülke hukuku açısından gurur duyulacak şekilde yönetilmesi ve hak edene hakkının eksiksizverilmesi umuduyla…

 • Açıklama
  • I. TANIMLAR
   1) Mevduat Nedir?
   2) Kredi Nedir?
   3) Konut Kredisi Refinansmanı Nedir?
   4) Kredi Kartı Nedir?
   5) Mevduat Bankası Nedir?
   6) Katılım Bankası Nedir?
   7) Kalkınma ve Yatırım Bankası Nedir?
   8) Yıllık Kart Ücreti Nedir?
   9) Nakit Çekim Ücreti Nedir?
   10) Limit Aşım Ücreti Nedir?
   11) İşlem Ücreti Nedir?
   12) Üye İşyeri Komisyonu Nedir?
   13) Gecikme Bildirim Ücreti Nedir?
   14) Gecikme Faizi Nedir?
   15) Nakit Avans Faizi Nedir?
   16) Akdi Faiz Nedir?
   17) Kartel Nedir?

   II. REKABET KURULU'NUN“KARTEL TESPİTİ” KARARININ İÇERİĞİ

   18) Rekabet Kurulu'nun Verdiği Karara Nasıl Ulaşılabilir?
   19) Rekabet Kurulu Soruşturması Hangi Tarihler Arasında Gerçekleşmiştir?
   20) Hangi Tarihler Arasında Kartel Oluşturulmuştur?
   21) Hangi Bankacılık Hizmetlerinde Kartel Oluşturulmuştur?
   22) Kredili Mevduat Hesapları (KMH) Bakımından da Kartel Söz Konusu mudur?
   23) Rekabet Kurulu Hangi Mevzuata Dayanarak Bu Kararı Vermiştir?
   24) Kartel Oluşturan Bankalar Ne Kadar Para Cezası Almışlardır?
   25) Oniki Bankanın Karteli Piyasayı Nasıl Etkilemiş Olabilir?
   26) Kartel Oluşturulan Tarihler Arasında Kredi Hizmetlerinin Dağılımı Nasıldır?
   27) Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Nasıl Belirlenmelidir?
   28) Kartel Kararına Konu İlgili Ürün Pazarı Nedir?
   29) Kartel Kararına Konu İlgili Coğrafi Pazar Neresidir?
   30) Kartel Kararına Dayanak Delillerin Değerlendirilmesi Hangi İlke ve Usuller Çerçevesinde Gerçekleştirilmiştir?
   31) Rekabet Kurulu Elde Ettiği Deliller Hakkında Nasıl Bir Değerlendirme ve Araştırma Yapmıştır?
   32) Kartel Tespiti Kararının Gerekçesi ve Hukuki Dayanağı Nedir?

   III. KURUL KARARININ İPTALİ TALEPLERİ VE SONUÇLARI
   33) Bankaların, Rekabet Kurulu Kararının İptali İçin Başvurdukları Yargı Yolları Var mıdır?
   34) İlk Derece Mahkemesinin Gerekçeli Kararının İçeriği Nedir?
   35) Danıştay'ın Gerekçeli Kararının İçeriği Nedir?

   IV. ONİKİ BANKAYA KARŞI ÜÇ KAT TAZMİNAT (KARTEL TAZMİNATI) DAVASI

   36) Hukuki Dayanak Nedir?
   37) Dava Şartları Nelerdir?
   38) Davanın Amacı Nedir?
   39) Hâkim, Üç Kat Tazminata Hükmetmek Zorunda mıdır?
   40) Kimler Dava Açabilir?
   41) Oniki Banka Dışındaki Bankaların Müşterileri de Tazminat Talep Edebilirler mi?
   42) Kimlere Karşı Dava Açılabilir?
   43) Hukuki Sebep Nedir?
   44) Hangi Zararların Tazmini Talep Edilebilir?
   45) Zarar Nasıl Hesaplanır ve Nasıl İspat Edilir?
   46) Görevli ve Yetkili Mahkemeler Neresidir?
   47) Oniki Bankanın Hepsi, 21.08.2007 Ve 22.09.2011 Tarihleri Arasında Kalan Sürenin Tamamı ve Belirtilen Bütün Hizmetler Bakımından Sorumlu mudur?
   48) Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?
   49) Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?
   50) Ne Kadar Tazminat Kazanılabilir? Tazminat Nasıl Hesaplanacaktır?
   51) Ne Kadar Harç veya Masraf Yatırmak Gerekir?
   52) Rekabet Kurulu Kararı Kesinleşmeden Dava Açılabilir miydi?
   53) Kartel Tespiti Aynı Zamanda Bir Suç Teşkil Eder mi?

   Değerli okuyucular,


   Bildiğiniz gibi, on iki bankaya karşı üç kat tazminat davasıhakkında, Danıştay kararı ilan edildikten sonra ilk defa tarafımca yüksek sesle ve medya yoluyla dile getirilerek, kamuoyunun bilgiye erişimi sağlanmıştır. Oldukça ilgi gören bu bilgi, gün geçtikçe yayılmakta ve duyduğum kadarıyla her geçen gün bu konuda açılan dava sayısı artmaktadır.

   Umarım, hem meslektaşlarıma hem halkıma bu konuda faydalı olabilmişimdir. Elinizde tuttuğunuz bu kitap ise, şahsımın uygulamaya dönük bilgilerinin Sayın Prof. Dr. Şebnem Akipek ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Nagehan Kırkbeşoğlu'nun değerli teorik bilgileri ile harmanlanarak, bilhassa karar verici hâkimler ile uygulayıcı avukatlara ışık tutmasıve olabildiğince doğru kararlara ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

   Rekabet Kurulu'nun, rekabet hukukuna hâkim ilkeler doğrultusunda verilmiş olan karar, bu ilkelere hâkim olmayan kişiler elinde yanlış yorumlanabilmekte ve farklı sonuçlara ulaşılabilmektedir. İşte bu bakımdan, bütün hukukçuların, en kestirme yoldan doğru bilgiye ulaşabilecekleri bir rehberin oluşturulması hayati öneme sahipgözükmüştür. Bu önem doğrultusunda, olabildiğince basit bir dille hazırlamaya çalıştığımız elinizdeki rehber kitabın bütün hukuk camiasına ve kamuoyuna fayda getirmesini temenni ederim.

   Rekabet savunuculuğu ve tüketici refahı kavramları doğrultusunda,bütün dünyanın yakından izlemekte olduğu ve dahi izleyeceğiişbu tazminat davaları sürecinin ülke hukuku açısından gurur duyulacak şekilde yönetilmesi ve hak edene hakkının eksiksizverilmesi umuduyla…

   Stok Kodu
   :
   9786058441897
   Boyut
   :
   14 x 21 cm.
   Sayfa Sayısı
   :
   140
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2016 Kasım
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   ivory
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat