Tasarrufun İptali Davaları Aristo Yayınevi Filiz Berberoğlu Yenipınar

Tasarrufun İptali Davaları

Liste Fiyatı : 175,00
9786057615824
362314
Tasarrufun İptali Davaları
Tasarrufun İptali Davaları
175.00

KİTAP HAKKINDA:
Bu çalışmada tasarufun iptali davaları en yeni ve güncel örnek kararlarla araştırılmıştır.
İİK 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.
Bu tür davaların dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması, borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması ve davanın beş yıllık hakdüşürücü süre içinde açılmış olması gerekir. Bu önkoşulların bulunması halinde ise İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Özellikle İİK.nun 278.maddesinde akdin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği ve yasanın bağışlama hükmünde olarak iptale tâbi tuttuğu tasarrufların iptali gerektiğinden mahkemece ivazlar arasında fark bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Aynı maddede sayılan akrabalık derecesi vs. araştırılmalıdır. Keza İİK.nun 280.maddesinde malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde tasarrufun iptal edileceği hususu düzenlendiğinden yapılan işlemde mal kaçırma kastı irdelenmelidir. Öte yandan İİK.nun 279.maddesinde de iptal nedenleri sayılmış olup bu maddede yazılan iptal nedenlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği de takdir olunmalıdır.
Ör. İstinaf incelemesi - icra takibiyle ilgili itirazın iptali davası bulunması halinde:
Somut olayda, davalı borçlu hakkında yapılan takibe yapılan itiraz üzerine takibin durdurulduğu, davacı tarafından itirazın iptali davasının açıldığı, takiplerin kesinleşmediği, bu durumda ortada kesinleşmiş bir icra takibi bulunmayacağından borçlu hakkında haciz uygulaması da istenemeyeceği, (İİK. md. 78) dolayısıyla geçici aciz vesikası yerine geçerek alacaklıya tasarrufun iptali davası açma hakkı veren tutanak düzenlenemeyeceği (İİK.md.105) veya kesin aciz vesikası verilemeyeceği açıktır.
Mahkemece icra takibi bulunmadığı ve davacı tarafından aciz belgesi sunulmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna uygun düşmemektedir.
Davacının dava konusu yaptığı .... İcra Müdürlüğünün 2018/.... esas sayılı takip dosyasına davalı borçlunun itiraz ettiği ve itiraz üzerine takiplerin durduğu, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/.... Esas sayılı dosyasında davacı tarafından itirazın iptali davasının açıldığı ve davanın derdest olduğu anlaşıldığından, dava koşulları yönünden; az yukarıda yazılı itirazın iptali davasının sonucunun bekletici mesele yapılması, diğer dava şartlarının araştırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

 • Açıklama
  • KİTAP HAKKINDA:
   Bu çalışmada tasarufun iptali davaları en yeni ve güncel örnek kararlarla araştırılmıştır.
   İİK 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.
   Bu tür davaların dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması, borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunması ve davanın beş yıllık hakdüşürücü süre içinde açılmış olması gerekir. Bu önkoşulların bulunması halinde ise İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Özellikle İİK.nun 278.maddesinde akdin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği ve yasanın bağışlama hükmünde olarak iptale tâbi tuttuğu tasarrufların iptali gerektiğinden mahkemece ivazlar arasında fark bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Aynı maddede sayılan akrabalık derecesi vs. araştırılmalıdır. Keza İİK.nun 280.maddesinde malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde tasarrufun iptal edileceği hususu düzenlendiğinden yapılan işlemde mal kaçırma kastı irdelenmelidir. Öte yandan İİK.nun 279.maddesinde de iptal nedenleri sayılmış olup bu maddede yazılan iptal nedenlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği de takdir olunmalıdır.
   Ör. İstinaf incelemesi - icra takibiyle ilgili itirazın iptali davası bulunması halinde:
   Somut olayda, davalı borçlu hakkında yapılan takibe yapılan itiraz üzerine takibin durdurulduğu, davacı tarafından itirazın iptali davasının açıldığı, takiplerin kesinleşmediği, bu durumda ortada kesinleşmiş bir icra takibi bulunmayacağından borçlu hakkında haciz uygulaması da istenemeyeceği, (İİK. md. 78) dolayısıyla geçici aciz vesikası yerine geçerek alacaklıya tasarrufun iptali davası açma hakkı veren tutanak düzenlenemeyeceği (İİK.md.105) veya kesin aciz vesikası verilemeyeceği açıktır.
   Mahkemece icra takibi bulunmadığı ve davacı tarafından aciz belgesi sunulmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna uygun düşmemektedir.
   Davacının dava konusu yaptığı .... İcra Müdürlüğünün 2018/.... esas sayılı takip dosyasına davalı borçlunun itiraz ettiği ve itiraz üzerine takiplerin durduğu, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/.... Esas sayılı dosyasında davacı tarafından itirazın iptali davasının açıldığı ve davanın derdest olduğu anlaşıldığından, dava koşulları yönünden; az yukarıda yazılı itirazın iptali davasının sonucunun bekletici mesele yapılması, diğer dava şartlarının araştırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

   Stok Kodu
   :
   9786057615824
   Boyut
   :
   16 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   634
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   80 gr. Ivory
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat